ช่องระบายอากาศกลม 35, 51 มม.

No.VG04-SS-35, VG04-SS-51

ช่องระบายอากาศ กลม
– ขนาด 35 และ 51 มม.

สอบถามสั่งซื้อ