ช่องระบายอากาศ 35 มม. สีขาว

No.VG01-WH
อุปกรณ์สำนักงาน

ช่องระบายอาการ
– ขนาด 35 มม.
– สีขาว

สอบถามสั่งซื้อ