Tag Archives: ฟิวเจอร์เทค. Futuretech

งานสล่าปิ๊กดอย พะเยา ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ได้เข้าร่วมงาน สล่าปิ๊กดอย ครั้งที่ 2 “Come to Phayao to meeting and enjoy with Friends”โดยชมรมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ คาบินฮู้ด คาเฟ่ อำเภอเมือง จังหวะพะเยา . . . . . .

งานสถาปนิกทักษิณ’67 “อยู่ให้สบาย U-SABAI”

บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ได้เข้าร่วมงาน สถาปนิกทักษิณ’67 “อยู่ให้สบาย U-SABAI” ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567ในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม กิจกรรมสถาปนิกน้อย และกิจกรรมบันเทิง การประกวดการออกแบบ. . . .

ความเป็นมาของฮวงจุ้ยบ้านอยู่อาศัย

ว่ากันว่าวิชาฮวงจุ้ยบ้านอยู่อาศัยของผู้คนนั้นมันค่อยๆ แยกตัวจากฮวงจุ้ยสุสานในสมัยราชวงศ์ชิง ตั้งแต่ยุคจักรพรรดิ์คังซี-เฉียนหลง เป็นต้นมา มีการนำแนวคิดเรื่องมังกรน้ำของหยางกงเป็นรากฐาน (‘หยางกง’ คือ บูรพาจารย์ฮวงจุ้ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีน) หลักเล้งซัวเหี่ยงจุ้ย คือวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงที่ว่าด้วยภาคชัยภูมิภายนอกโดยรอบพื้นที่ของที่อยู่อาศัย โดยหลักนี้จะดูองค์ประกอยที่เป็นการเพิ่มตำแหน่ง ขับดันที่ถูกต้อง และดีที่สุด (เล้ง=มังกร) รวมทั้งให้ความสำคัญว่าต้องมีพื้นที่รองรับโชคลาภ มีกำไรมาก (จุ้ย=น้ำ) หรือพูดให้เห็นภาพคือ ดูฮวงจุ้ยความสัมพันธ์ระหว่างมังกร-ภูเขา-ทิศหน้าบ้าน-ปากแม่น้ำ ที่เปิดรับพลังชี่ให้เข้ามาสัมพันธ์กับทิศดาวเหนือทั้ง 9 ที่เป็นชี่ในลักษณ์ . แต่เดิมซินแสสายวิศวกร ซึ่งมักมีความรู้ด้านสถาปนิก และการแพทย์อยู่ด้วยกัน จะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เน้นไปที่รูปลักษณ์ของผืนดินที่เป็นลักษณะภูเขา มีทางน้ำ และดูจุดรับพลังที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ต่อมาซินแสสายนักบวชเต๋า หรือซินแสสายวิศวกรที่ไปเรียนรู้วิชาเต๋า ก็ได้มีการนำวิชาพยากรณ์เรื่องการย้ายกว้า  (“กว้า” 卦คือ สัญลักษณ์ ที่เป็นเส้นขีดๆ โดยทั่วไปจะมี 3 เส้น เส้นที่อยู่ใน กว้า เราจะเรียกว่า เหยา (爻, yáo) ดังนั้นกว้าโดยปกติจะมี 3 เหยา ซึ่งเหยานี้สามารถเป็นได้ทั้งเส้นเต็ม และเส้นขาด และซินแสจะใช้เส้นเต็มเป็นตัวแทนของหยาง เส้นขาดเป็นตัวแทนของหยิน และด้วยการที่มี 3 เส้น ทำให้มันสามารถมีได้ 8 รูปแบบ เราจึงนิยมเรียกกว้า 3 เส้นนี้ว่า ปากว้า (八卦) หรือ 8 กว้า [八แปลว่า 8] หรือที่คนไทยจะอ่านสำเนียงออกเป็นคำว่า […]

ฮวงจุ้ยคืออะไร และฮวงจุ้ยบ้านสำคัญหรือไม่ ?

เมื่อพูดถึงคำว่า ‘ฮวงจุ้ย’ หลายๆ คนอาจจะรู้แค่ว่ามันเป็นศาสตร์ความเชื่อหนึ่งที่มาจากประเทศจีน แต่ในความเป็นจริงฮวงจุ้ยไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อ เพราะมันมีที่มาที่ไปที่สามารถอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ และหากเรามีความเข้าใจ ข้อดีคือจากนี้ต่อไปเราก็จะไม่ได้เชื่อแบบงมงาย แต่สามารถนำคำแนะนำมาคิดพิจารณา แยกแยะ และปรับใช้ตามความเหมาะสมกับที่อยู่อาศัยของเราได้ ในบทความนี้ ฟิวเจอร์เทคฯ จะชวนมาทำความเข้าใจว่า ฮวงจุ้ยคืออะไร และมันจะเป็นตัวเฉลยคำตอบที่ทำให้คุณรู้ว่าฮวงจุ้ยบ้านสำคัญหรือไม่ เชิญไปติดตามกันค่ะ . ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาจีนโบราณที่สืบทอดกันมาหลายพันปี ก่อน ค.ศ. โดยพระเจ้าฝูซี ได้มีความสนใจในความเป็นไปของธรรมชาติ และได้คิดค้นแผนภูมิ 8 หรือ ปากั้ว ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดปรัชญาจีน ด้านการศึกษาสภาพธรรมชาติในเรื่องของ ลม ฟ้า อากาศด้วย เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมายาวนาน แม้องค์ความรู้ของศาสตร์นี้มีการสืบสอดส่งต่อมาในแบบที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาจากอดีตจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน รวมถึงยังมีการแตกแขนงศาสตร์ออกเป็นหลายหลัก แต่ทั้งนี้หลักสำคัญศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เป็นความจริงอย่างไม่มีทางเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่ได้มีรากฐานจากต้นแบบ) ก็คือ มันเป็นศาสตร์วิชาที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ให้เราสามารถออกแบบจัดการที่อยู่อาศัย ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมชัยภูมิโดยรอบของพื้นที่ ในแบบที่ผสมผสานกับความรู้ทางสภาพธรรมชาติในเรื่องของ ทิศทางลม ฟ้า อากาศ เพื่อให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัย สุขภาพดี และมีความสุขสงบในแบบที่พิสูจน์สัมผัสได้ภายใต้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน . ความหมายของคำว่า ‘ฮวงจุ้ย’ ฮวงจุ้ย (อังกฤษ: Feng Shui ตัวย่อ: […]

4 พื้นที่มุมอับในบ้าน กับ 13 ทริควิธีแก้ไข

โดยปกติของบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว หรือบ้านทาวน์โฮม ส่วนใหญ่จะมีมุมอับภายในบ้าน เช่น พื้นที่บริเวณใต้บันได โถงทางเดิน ในแต่ละส่วนของบ้าน ห้องครัว หรือแม้แต่ช่องว่างเล็กๆ ของมุมกำแพง ซึ่งถือเป็นจุดที่หากเราออกแบบจัดตกแต่งให้ดี นอกจากจะทำให้บรรยากาศภาพรวมของบ้านออกมาดูสวยขึ้นแล้ว ในบางจุดเราสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นได้อีกด้วย บทความนี้ฟิวเจอร์เทคจะชวนมาดูทริควิธีแก้ไขมุมอับของบ้าน เพื่อเราจะได้เรามีไอเดียวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้บ้านออกมาดูสวยลงตัว สบายตา และน่าอยู่ทุกมุมมองกันค่ะ . พื้นที่ 1 “มุมอับพื้นที่ว่างใต้บันได” จุดนี้เป็นบริเวณที่สร้างความกลุ้มใจให้ใครหลายคนมากที่สุด ยิ่งบ้านที่มีขนาดไม่กว้างมาก พื้นที่ว่างใต้บันไดก็จะมีขนาดเล็กที่เป็นมุมอับ และคับแคบ ยากที่จะออกแบบให้เป็นมุมประโยชน์ใช้สอยได้ และจุดนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะสำหรับคนที่เชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยเพราะศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่อว่า พื้นที่ใต้บันไดเป็นบริเวณที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะ ‘เป็นจุดที่จะช่วยเสริมให้คนในบ้านอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข’ ดังนั้นหากเราปล่อยปละละเลย ปล่อยให้มืด หรือเก็บของรกๆ ก็จะถือเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดี อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ไปดูทริคว่าเราจะสามารถจัดการกับพื้นบริเวณนี้ได้อย่างไรบ้างกันค่ะ ทริคที่ 1 หากมีพื้นที่ความกว้าง และความสูงเพียงพอ อาจลองพิจารณาการกั้นเป็นห้องน้ำ หรือห้องเก็บของก็เป็นไอเดียที่ดี สิ่งสำคัญคือจะต้องทำให้สามารถระบายอากาศเพื่อป้องกันกลิ่นอับได้โดยอาจเลือกใช้หน้าบานที่มีช่องอากาศผ่านได้ และต้องให้ความสำคัญ กับความสว่างที่ต้องให้มีแสงเข้าถึง เพื่อตอบโจทย์ในแง่ของการใช้งาน และการทำความสะอาดที่ทั่วถึง ทริคที่ 2 กรณีที่มีพื้นที่ว่างใต้บันไดไม่มากอาจแก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยการทำน้ำพุน้ำตกใต้บันได ก็ถือว่าได้ทั้งความสวยงาม และตอบโจทย์การแก้ไข ฮวงจุ้ยไปในตัว อย่างไรก็ตามแม้จะสร้างเป็นห้องน้ำ […]