งานสล่าปิ๊กดอย พะเยา ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ได้เข้าร่วมงาน สล่าปิ๊กดอย ครั้งที่ 2 “Come to Phayao to meeting and enjoy with Friends”
โดยชมรมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ คาบินฮู้ด คาเฟ่ อำเภอเมือง จังหวะพะเยา

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *