Category Archives: news

กิจกรรมสัมมนา “สร้างภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปี 2567”

บริษัทฟิวเจอร์เทคฯได้จัดสัมมนา “สร้างภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปี 2567” ณ โรงแรมริเวอร์ตัน (Riverton Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ไววิทย์ แสงอลังการ Service Professional Co.,Ltd. เป็นวิทยากรให้ความรู้การสัมมนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหวังเพื่อ . .

บรรยากาศกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 2023

เก็บตกบรรยากาศกิจกรรมภายในของบริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ กับ “เทศกาลวันลอยกระทง 2023” ค่าา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดการประกวดนางนพมาศ และมีพนักงานให้ความร่วมมือเข้าร่วมประกวด ซึ่งทางผู้บริหารได้มีของรางวัลให้กับผู้เข้าประกวด และผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย. .

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี Friendly Match ณ สนามฟุตบอลไนท์เพลท (บิ๊กซีหางดง) เชียงใหม่

บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ ได้ร่วมสนับสนุน การแข่งขันฟุตบอลประเพณี Friendly Match ณ สนามฟุตบอลไนท์เพลท (บิ๊กซีหางดง) เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างชมรมศิษย์เก่าออกแบบฯ เจ็ดยอด และ สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์ฯ ตีนดอย อีกคู่ระหว่าง สโมสรนักศึกษาออกแบบฯ เจ็ดยอด และ สโมสรนักศึกษาสถาปัตย์ฯ ตีนดอย . . . . . . . . .

งานแถลงข่าวการจัดงาน สถาปนิก’67 “Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์”

บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสถาปนิก’67 “Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์” โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ Gaysorn Urban Resort (เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท) ชั้น 19 อาคารเกษร ทาวเวอร์. .

เจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ภูเขาต่อ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ประจำปี 2566

บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นปีที่๒ติดต่อกัน เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาหอฉันให้เสร็จสมบูรณ์ ณ ที่พักสงฆ์ภูเขาต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (แรม๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ โดยมีท่านพระพิพัฒน์ ฐิติโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีเจ้าภาพอุปถัมภ์ คุณณญาดา ชุมพรพันธ์พร้อมครอบครัว, คุณสำราญ ทองสว่างพร้อมครอบครัว, ทีมงานบางเวลา รถซิ่งภูเก็ต, ผศ.ดร ณัฐพร ฉายประเสริฐ, คุณสุภัทรชัย สุวรรณรัตน์ พร้อมครอบครัว, ทีมงาน Crasygangs รถซิ่งภูเก็ต, คุณเขมิกา สอนง่าย, ทีมงานแชด รถซิ่งภูเก็ต, ทีมงานFreedom รถซิ่งพังงา, คุณสุรางค์รัตน์ ณัฏวรรธนะ, ทีมงาน Street Drama รถซิ่งภูเก็ต และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแด่ความสุข […]

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) กับ ทีมผู้บริหารบริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ประชุมร่วมกันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ แสวงหาแนวทางเพื่อมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา, บุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังรวมถึง ผู้รับเหมา, ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่สนใจต้องการความรู้เพิ่มเติมด้านอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง ที่ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมีข้อสรุปจากการประชุมในเบื้องต้นดังนี้ ส่งเสริมการทำกิจกรรม เช่น การอบรมความรู้ Work Shop / Showcase เพื่อพัฒนาทักษะ Up Skil, Reskill และการจัดกิจกรรม โครงการประกวดออกแบบผลงานของนักศึกษาให้นักศึกษา, บุคลากรทางการศึกษาฝึกปฎิบัติงาน เป็นต้น . .

งาน BCI Equinox 2023 Bangkok

บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมงาน BCI Equinox 2023 Bangkok กับ บริษัท บีซีไอ เซ็นทรัล จำกัด (BCI CENTRAL) เมื่อ October 17th 2023 At S31 Bangkok Sukhumvit Hotel ซึ่งงานดังกล่าว เป็นนิทรรศการแบบบูทีค ค็อกเทล (Boutique Cocktail) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม และการออกแบบ ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง และบริษัทฟิวเจอร์เทคฯได้มีโอกาสแนะนำสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องของผู้ใช้ได้อย่างหลายแบบ หลายสไตล์ . . .

งานสัมมนาเพื่อคนสร้างบ้าน UBON PROPERTY SUMMIT 2023 “สร้างโอกาส ในอสังหาอุบล“

บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้รับเกียรติจากบริษัทยงกิจ อะลูมิเนียม จำกัด ให้เข้าร่วมออกบูธนำเสนอสินค้า ในงานสัมมนาเพื่อคนสร้างบ้าน UBON PROPERTY SUMMIT 2023 “สร้างโอกาส ในอสังหาอุบล“  21-22 กันยายน 2566 ณ  อุบลฮอลล์ ชั้น2 เซ็นทรัลอุบลราชธานี .

การร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอสินค้า และวัสดุในงานสัมมนา อยู่สบาย เวิลด์ เฟสติวัล ครั้งที่ 1

บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอสินค้าและวัสดุในงานสัมมนาครั้งที่ 1 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ อิมแพค ห้องอาหาร 145 กริล แอนด์ บาร์ โดยรับเกียรติจาก Ideal 1 Group เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่าน . . ในนามบริษัทดีไซน์ชาแนล มัลติมีเดีย จำกัด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง ซึ่งได้สร้างสรรค์งานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน และอสังหาริมทรัพย์ มาครบ 24 ปี บริษัทไอดีล วัน จำกัด และ 22 ปี รายการอยู่สบาย เนชั่นทีวี โดยมีหัวข้อ “แพลตฟอร์มอสังหาฯ โลกทัศน์ใหม่” สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง บ้านพักอาศัยรูปแบบใหม่ ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ต เวลเนส และศูนย์สุขภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีกระบวนการออกแบบอย่างเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละโครงการ . . . […]

แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์โลโก้ บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ

บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ เราได้ทำการเปลี่ยนโลโก้บริษัทใหม่ เพื่อปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ ให้ก้าวขึ้นสู่อีกบทบาทของการเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มนวัตกรรม และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพ การส่งมอบสินค้า การบริการ อย่างต่อเนื่อง และดีที่สุดให้กับลูกค้า ภายใต้นิยาม “อิสระเรื่องบ้าน ครบทุกความต้องการ” กับ FUTURETECH “Freedom Living Solutions” ตามเอกสารแนบดังนี้ .