ฮวงจุ้ยคืออะไร และฮวงจุ้ยบ้านสำคัญหรือไม่ ?

เมื่อพูดถึงคำว่า ‘ฮวงจุ้ย’ หลายๆ คนอาจจะรู้แค่ว่ามันเป็นศาสตร์ความเชื่อหนึ่งที่มาจากประเทศจีน แต่ในความเป็นจริงฮวงจุ้ยไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อ เพราะมันมีที่มาที่ไปที่สามารถอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ และหากเรามีความเข้าใจ ข้อดีคือจากนี้ต่อไปเราก็จะไม่ได้เชื่อแบบงมงาย แต่สามารถนำคำแนะนำมาคิดพิจารณา แยกแยะ และปรับใช้ตามความเหมาะสมกับที่อยู่อาศัยของเราได้

ในบทความนี้ ฟิวเจอร์เทคฯ จะชวนมาทำความเข้าใจว่า ฮวงจุ้ยคืออะไร และมันจะเป็นตัวเฉลยคำตอบที่ทำให้คุณรู้ว่าฮวงจุ้ยบ้านสำคัญหรือไม่ เชิญไปติดตามกันค่ะ

.

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาจีนโบราณที่สืบทอดกันมาหลายพันปี ก่อน ค.ศ. โดยพระเจ้าฝูซี ได้มีความสนใจในความเป็นไปของธรรมชาติ และได้คิดค้นแผนภูมิ 8 หรือ ปากั้ว ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดปรัชญาจีน ด้านการศึกษาสภาพธรรมชาติในเรื่องของ ลม ฟ้า อากาศด้วย เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมายาวนาน แม้องค์ความรู้ของศาสตร์นี้มีการสืบสอดส่งต่อมาในแบบที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาจากอดีตจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน รวมถึงยังมีการแตกแขนงศาสตร์ออกเป็นหลายหลัก

แต่ทั้งนี้หลักสำคัญศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เป็นความจริงอย่างไม่มีทางเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่ได้มีรากฐานจากต้นแบบ) ก็คือ มันเป็นศาสตร์วิชาที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ให้เราสามารถออกแบบจัดการที่อยู่อาศัย ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมชัยภูมิโดยรอบของพื้นที่ ในแบบที่ผสมผสานกับความรู้ทางสภาพธรรมชาติในเรื่องของ ทิศทางลม ฟ้า อากาศ เพื่อให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัย สุขภาพดี และมีความสุขสงบในแบบที่พิสูจน์สัมผัสได้ภายใต้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

.

ความหมายของคำว่า ‘ฮวงจุ้ย’

ฮวงจุ้ย (อังกฤษ: Feng Shui ตัวย่อ: 风水 ตัวเต็ม: 風水 พินอิน: fēngshuǐ เฟิงสุ่ย IPA: /fɤŋ ʂueɪ/) หมายถึง สภาวะแวดล้อม หรือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในคติของชาวจีน มีลักษณะใกล้เคียงกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคำว่า ฮวงจุ้ย มาจากคำว่า ลม (ฮวง) และ น้ำ (จุ้ย) คำนี้เป็นการออกเสียงตามสำเนียงจีนแต้จิ๋ว

ศาสตร์ฮวงจุ้ยอาศัยหลักการของการไหลเวียนของพลังงานบนผืนโลก (ชี่) โดยเปรียบให้เข้าใจได้ง่ายโดยการเปรียบเทียบกับธรรมชาติ ของของไหลที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ธรรมชาติของลม และธรรมชาติของน้ำ ซึ่งนักพยากรณ์ฮวงจุ้ยที่ดีต้องอ่านพลังงานของชี่ และ แหล่งที่มาของชี่ให้ออก เพื่อเสริมการนำเข้า / ทำลายการปิดกั้น ให้ชี่ที่ดีสามารถเข้าได้ และ ถ่ายเทชี่ที่เสีย / ปิดกั้นไม่ให้ชี่ที่เสีย ให้ไม่สามารถเข้าสู่สถานที่ หรือที่อยู่อาศัยของเราได้

ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วหากเราจะพูดให้ถูกต้อง ศาสตร์ของฮวงจุ้ยจะมีความสำคัญ และใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อ แนวทางได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของที่ตั้งนั้นๆ และมันจึงหมายความว่า การสร้างสภาพแวดล้อมตามหลักฮวงจุ้ย หรือการจัดบ้านตามฮวงจุ้ยนั้น อาจจะไม่สามารถใช้แนวทางที่เหมือนกันได้ เพราะมันเป็นเรื่องของขอบเขตของโลกที่มีสภาพภูมิประเทศคนละแบบ มีสภาพภูมิอากาศคนละอย่าง จึงสรุปได้ว่าตำราฮวงจุ้ย หรือคำแนะนำที่เราได้มานั้น เป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาให้ถ้วนถี่ตามเหตุและผลกันก่อนจะทำตาม

.

หลักที่ใช้พิจารณาในการเลือกปรับฮวงจุ้ย

การจัดตามหลักฮวงจุ้ยนั้น จะมีการจัดเพื่อการณ์หลายอย่างตามการใช้งานที่เจ้าของผู้อยู่อาศัยอยากให้เป็น หากแม้ว่าเราจะไม่มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ฮวงจุ้ยนี้ แต่เราทุกคนมีความสามารถพื้นฐานที่จะพิจารณาเลือกที่อยู่อาศัยให้กับตัวเองได้โดยให้ตั้งต้นจากความสำคัญของ 2 สิ่งหลัก คือ

พื้นที่ (Space) และอารมณ์ (Mood) 2 สิ่งนี้มีส่วนสำคัญที่สะท้อนถึงฮวงจุ้ยมากๆ เพราะหนึ่งสเปซพื้นที่มันสร้างสภาวะอารมณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของเราได้มากกว่าที่คิดเราอาจเคยรู้สึกได้ว่าบางพื้นที่ทำให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นปลอดภัย บางพื้นที่เราให้รู้สึกถึงมนต์ขลังความลึกลับ บางพื้นที่ทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย ฯลฯ และความรู้สึกที่เรารับรู้ได้เหล่านั้น มันเป็นหลักฐานแรกที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่า ฮวงจุ้ย ตรงนั้นดีหรือไม่ดีสำหรับเรา

.

ฮวงจุ้ยคือวิชาที่ว่าด้วยทำเลที่ตั้ง

ทุกอย่างเป็นเรื่องของการสอดคล้องกับหลักธรรมชาติ นัยยะสำคัญของศาสตร์ฮวงจุ้ยบ้าน มีความหมายถึงหลักของการจัดวางสิ่งต่างๆ ภายในบ้านให้เหมาะสมกับธรรมชาติ เพื่อที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขมากกว่าเดิม การจัดบ้านตามฮวงจุ้ยนับว่าเป็นการเสริมพลังให้แก่ผู้อยู่อาศัย อันจะทำให้ให้ชีวิตของบุคคลนั้นมีการดำเนินไปอย่างมีความสุข มีความสำเร็จตามวาสนา และช่วยบรรเทาอุปสรรคที่จะมีขึ้นในชีวิตลงได้

อีกส่วนองค์ประกอบของฮวงจุ้ยอาจมีการเชื่อมโยงกับส่วนของดวงชะตา วันเดือนปีเกิด และดวงดาว (ซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามันคือส่วนสำคัญที่สุดของฮวงจุ้ย) ในความเป็นจริงเราสามารถที่จะเปิดรับมุมมองตรงนี้ มาผสมผสาน และแปรผลเป็นการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมได้ เพราะในเชิงจิตวิทยามันยืนยันได้ว่า ให้ผลทางใจในฐานะของการเพิ่มพลังให้กับผู้อยู่อาศัย แต่ทั้งนี้การจะเชื่ออะไร เราต้องไม่ลืมเรื่องพื้นฐานของภูมิทัศน์บ้านเราเป็นสำคัญด้วย

สรุปคือ หากเราทำการปรับฮวงจุ้ยบ้านได้เหมาะสมพอดี ผลลัพธ์ที่ได้ก็ คือ การที่เราสามารถใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ยกตัวอย่างเช่น ฮวงจุ้ยบ้านบางส่วนจะต้องสอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีความสุข อาทิเช่น การเลือกตำแหน่งห้องนั่งเล่นที่ตอบโจทย์กับการเป็นจุดศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัวให้อยากจะใช้มาอยู่ร่วมกัน ฯลฯ และจากการออกแบบฮวงจุ้ยบ้านนั้น มันย่อมจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดี เมื่อคนเรามีความสุขมันก็จะสืบเนื่องไปที่ความสบายใจ ที่อาจยังผลหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าขึ้น และทรัพย์สิน โชคลาภ เงินทอง ความสำเร็จก็จะตามมาจากการที่เราได้ใช้ชีวิตในบ้านที่มีฮวงจุ้ยดีๆ และนี่น่าจะเป็นหนึ่งมุมมองให้กับใครหลายๆ คนที่กำลังสนใจด้านฮวงจุ้ยได้เข้าใจว่าฮวงจุ้ยคืออะไร และฮวงจุ้ยบ้านสำคัญหรือไม่ ให้กับใครหลายๆ คนได้นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *