สกรู และอุปกรณ์ตัวต่อ
 
สกรู และอุปกรณ์ตัวต่อ เหมาะสำหรับงานไม้ งานบิวท์อิน ซ่อมบำรุง
ใช้ยึดวัตถุให้ติดกัน หรือทำให้ชิ้นงานถอดเข้า – ออกได้ รวมทั้งซ่อมอุปกรณ์ตัวต่อไม่ให้มองเห็น
ช่วยเก็บงานให้ดูเรียบร้อย สวยงาม เช่น ฝาปิดสกรู ตัวหนอนฝัง เป็นต้น

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

พลาสติกรองใต้โต๊ะ สีดำ

STP05-BL

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

หยดน้ำ สีขาว

STP04-WH

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

Stopper ใหญ่ สีขาว

STP03-WH

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

Stopper สีขาว

STP02-WH

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

Stopper เดือย สีขาว

STP01-WH

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ตัวยึดแผ่นหลังตู้ แบบมน

PCT03-CR

พุก, เดือยไม้

พุกพลาสติก สีขาว

N006,N007,N008

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

สายรัด NYLON สีขาว

KBT01-10
D10.5-9,D13.5-9

พุก, เดือยไม้

เดือยไม้ 30, 35, 40 มม.

D6, D8

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ประแจปากตาย สีรุ้ง

W10-W12

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ดอกไขควง

F265,F-H2110

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ประแจแอล M4

AK425

ตัวหนอนฝังไม้

ตัวหนอนฝังไม้ สีรุ้ง

INS410-YE,INS510-YE,INS610-YE

ตัวหนอนฝังไม้

ตัวหนอนฝังไม้ ครอส M6

CR10

ตัวหนอนฝังไม้

ตัวหนอนฝังไม้ สีรุ้ง M8

DVF820-4-YE

ตัวหนอนฝังไม้

ตัวหนอนฝังไม้ สีรุ้ง M8

DVF813

ตัวหนอนฝังไม้

ตัวหนอนฝังไม้ สีรุ้ง M6

DVF620-4-YE

ตัวหนอนฝังไม้

ตัวหนอนฝังไม้ M8 สีรุ้ง

DV820-4-YE

ตัวหนอนฝังไม้

ตัวหนอนฝังไม้ M8 สีรุ้ง

DV813-4-YE

ตัวหนอนฝังไม้

ตัวหนอนฝังไม้ M6 สีรุ้ง

DV620-4-YE

ตัวหนอนฝังไม้

ตัวหนอนฝังไม้ M6 สีรุ้ง

DV613-4

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ตัวยึดมุม สีนิเกิ้ล

PBP06-NI

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ฉากพลาสติก 4 รู

PBP04

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ฉากพลาสติก 2 รู

PBP03

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ฉากพลาสติก 4 รู

PBP02-C

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ฉากพลาสติก 2 รู

PBP01

ฝาปิดสกรู

ฝาปิดสกรู 3×11 มม.

CAP007
AS34-RD
AS24-GR

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

เกือกม้าไม้ 19 สีซิ้งค์ขาว

AS19-ZN-H

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

เกือกม้าไม้ 16 สีซิ้งค์ขาว

AS16-ZN-H

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

เกือกม้าไม้ 12 สีซิ้งค์ขาว

AS12-ZN-H

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

แกนเกือกม้าเกลียวไม้ 24, 34 มม.

AS24-ZN,AS34-ZN
AS24-CBW,AS34-CBW
AS24-CBM,AS34-CBM

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

เดือยโลหะ

AA219

พุก, เดือยไม้

พุกระเบิด M6 สีรุ้ง

A612-YE