สกรู และอุปกรณ์ตัวต่อ (Screw, Nut Washer, Driving Nut, Carcase Connector)

สกรู และอุปกรณ์ตัวต่อ เหมาะสำหรับงานไม้ งานบิวท์อิน ซ่อมบำรุง ใช้ยึดวัตถุให้ติดกัน หรือทำให้ชิ้นงานถอดเข้า – ออกได้ รวมทั้งซ่อมอุปกรณ์ตัวต่อไม่ให้มองเห็น ช่วยเก็บงานให้ดูเรียบร้อย สวยงาม เช่น ฝาปิดสกรู ตัวหนอนฝัง เป็นต้น

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ประแจแอล M4

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ตัวยึดมุม สีนิเกิ้ล

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ฉากพลาสติก 4 รู

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ฉากพลาสติก 2 รู

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ฉากพลาสติก 4 รู

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

ฉากพลาสติก 2 รู

สกรู อุปกรณ์ตัวต่อ

เดือยโลหะ