หัวหกเหลี่ยม สีรุ้ง

สกรู
No.JCB6, JCB8

หัวหกเหลี่ยม
– ขนาด 20, 25 และ 30 มม.
– สีรุ้ง

No.JCB6(8)-20, JCB6(8)-25, JCB6(8)-30

สอบถามสั่งซื้อ