ตัวหนอนพลาสติก M6 สีขาว

No.A611-MM
พุก เดือยไม้

ตัวหนอนพลาสติก
– ขนาด M6x11 มม.
– สีขาว

สอบถามสั่งซื้อ