หัวเตเปอร์ M6 ชุบนิเกิ้ล

สกรู
No.JTFL6-50

หัวเตเปอร์ (เกลียวตลอด)
– ขนาด M6x50 มม.
– ชุบนิเกิ้ล

สอบถามสั่งซื้อ