Tag Archives: ฮวงจุ้ย

เสริมสิ่งมงคลของแต่ละนักษัตร ตามฮวงจุ้ยปี 2566 ให้เฮงๆ ปังๆ

คำว่า นักษัตร (อ่านว่า นัก-สัด) เป็นปีตามปฏิทินสุริยคติไทย และชาติอื่นในเอเชียตะวันออก เช่น จีน เวียดนาม และญี่ปุ่น ที่จะมีการแบ่งรอบเวลา โดยกำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ เรียกว่า 12 นักษัตร และสำหรับคนไทยนั้นจะเริ่มต้นนับเป็นปีนักษัตรใหม่เมื่อถึงวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ที่มาที่ไปของการใช้รูปสัตว์เป็นเครื่องหมายในแต่ละปีนั้นไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ใด หรือชาติใดเป็นผู้คิดขึ้น และคิดมาตั้งแต่เมื่อใด แต่ในประเทศไทยนั้นมีหลักฐานว่า ไทยใช้ปีนักษัตรมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 3 บรรทัดที่ 10 ว่า “เมืองนี้หาย 1214 ศกปีมะโรง” และด้านที่ 4 บรรทัดที่ 3-4 ว่า “ชาวอูชาวของมาออก 1207 ศกปีกุน” ดังนั้นจึงปรากฏชัดเจนว่า การนับปี หรือกำหนดปีโดยมีสัตว์เป็นเครื่องหมาย 12 นักษัตรนั้น ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กันในแถบเอเชีย เช่น ไทย ลาว กัมพูชา […]

จัดห้องนอนตามปีเกิด เสริมดวงรับทรัพย์ตามหลักฮวงจุ้ย

เราใช้เวลากว่า 1 ใน 3 ของชีวิตอาศัยอยู่ภายในห้องนอน นอกเหนือจากการพักผ่อน หลายคนยังแต่งตัว ทำงาน ทานอาหาร หรือออกกำลังกายในห้องนอน ดังนั้นการจัดตกแต่งห้องนอนเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัย จึงเป็นเรื่องอันดับต้นๆ ที่ควรคำนึง แต่หลายคนอาจละเลย และไม่ได้คิดถึงการจัดห้องนอนให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งหากศึกษาให้ดีแล้ว คำแนะนำของฮวงจุ้ยมีความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าแค่ความเชื่อที่หลายคนเคยรู้มา เช่น ควรจัดทิศนอนตามทิศอะไร ควรเลือกโทนสี และของประดับภายในห้องให้เหมาะกับปีเกิดนักษัตรแบบไหน ฯลฯ แต่ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของภูมิปัญญาที่เกิดจากการสังเกตธรรมชาติธาตุทั้ง 4 ในร่างกายมนุษย์ ผสานรวมกับภูมิศาสตร์ของตำแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนแต่ภูมิประเทศ รวมถึงจิตวิทยาที่ประกอบไปด้วยกุศโลบายต่างๆ ดังนั้นหากเรามีความรู้ และมีความสามารถนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมพอดี โดยเฉพาะการจัดห้องนอน ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต เป็นห้องที่เหมาะกับการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะส่งผลต่อสุขภาพ อารมณ์ และความรู้สึกที่ดีให้กับ ผู้อยู่อาศัยในระยะยาว ไม่แน่นะคะหากเราลองใช้หลักการฮวงจุ้ยที่ถูกต้องกับการจัดห้องนอนเพียงเล็กน้อย ผลที่ได้อาจเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นยังไม่น่าเชื่อเหมือนประสบการณ์ของใครหลายๆ คนที่ได้ลองกัน . ก่อนที่จะมารู้วิธีการจัดห้องนอนตามปีเกิด เราต้องทราบก่อนว่ามีการแบ่งปีเกิดออกเป็นหมวดหมู่ของธาตุ เรียกว่า ธาตุตามปีนักษัตร ซึ่งมีทั้งหมด 5 ธาตุ ได้แก่ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง โดยแต่ธาตุจะมีปีนักษัตรที่เกี่ยวข้องดังนี้ ธาตุน้ำ […]

ฮวงจุ้ยบ้าน การจัดห้องทำงานตามหลักธาตุทั้ง 5 ให้ปังรับทรัพย์