ปรับแต่งห้องแต่งตัว และตู้เสื้อผ้าของคุณ ให้มีพื้นที่สำหรับแขวนหรือจัดเก็บอุปกรณ์เสื้อผ้า
เครื่องประดับ รองเท้า ให้เข้าที่ดูเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น

ราวแขวนเสื้อผ้า

ราวแขวนกางเกง

ราวแขวนเนคไท

ลิ้นชัก Walk in closet (ลิ้นชักเก็บของ)

ชั้นวางรองเท้า

อุปกรณ์ตู้เสื้อผ้าอื่นๆ

ลิ้นชัก Walk in closet (ลิ้นชักเก็บของ)

ลิ้นชัก FINGERINT CONFIDENTAL BOX

BKC31

ลิ้นชัก Walk in closet (ลิ้นชักเก็บของ)

ตะกร้าใส่ผ้า สีมอคค่า

BKC02SVMK
BKC13.186

อุปกรณ์ตู้เสื้อผ้าอื่นๆ

กระจกใสพับได้ Fitting Mirror

BKC161000

ลิ้นชัก Walk in closet (ลิ้นชักเก็บของ)

ตะกร้าหนังใส่ผ้า SOFT CLOSE

BKC06.171.900

ลิ้นชัก Walk in closet (ลิ้นชักเก็บของ)

ตะกร้าใส่ผ้าลายหวาย SOFT CLOSE

BKC06.167.900

ลิ้นชัก Walk in closet (ลิ้นชักเก็บของ)

ตะกร้าใส่ผ้า พร้อมระบบ SOFT CLOSE

BKC06SVMK

ราวแขวนเสื้อผ้า

ราวแขวนผ้า โยกได้

BKC17.194.1150

ลิ้นชัก Walk in closet (ลิ้นชักเก็บของ)

กล่องเก็บ Accessories Box

BKC07.163.900

ชั้นวางรองเท้า

ชั้นวางรองเท้า 10 ชั้น

BKC19035800
BKC15SVMK
BKC13SVMK

ลิ้นชัก Walk in closet (ลิ้นชักเก็บของ)

กล่องเก็บ Accessories ราง Soft Close

BKC07SVMK
BKC05SVMK