ตะกร้าใส่ผ้า สีมอคค่า

  • รหัสสินค้า   BKC02SVMK
  • ตะะกร้าใส่ผ้า สีมอคค่า
  • พร้อมระบบราง SOFT CLOSE
  •  ขนาด 764 x 485 x 210mm.

 

สอบถามสั่งซื้อ