Tag Archives: FUTURETECH DESIGN TALENT AWARD

บรรยากาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างมาตราฐานใหม่ทางการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นพันธมิตรกันให้มีช่องทางในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยมีคุณพิมพาภรณ์ เต็มสุขอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมลงนามกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .

บรรยากาศงานโครงการ “Futuretech Design Talent Award 2023”

ฟิวเจอร์เทคสานฝันนักออกแบบ Gen Z กับโครงการ “Futuretech Design Talent Award 2023” ครั้งที่ 1 เป็นโครงการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนเจน Z เพื่อหาคลื่นลูกใหม่ที่จะรังสรรค์การออกแบบใหม่ๆ รวมถึงนำเสนอแนวคิดทางการออกแบบสำหรับคนยุคใหม่ในวงการนักออกแบบ ซึ่งได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ Showroom FUTURETECH เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา . คุณชุติเดช เฉลิมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวถึงที่มาของ โครงการประกวด FUTURETECH DESIGN TALENT AWARD 2023 ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในสนามจริง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพด้านการออกแบบในอนาคต . ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของฟิวเจอร์เทคมาเป็นผลงานในการประกวด ทางเราต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในการทำงานจริง ซึ่งนอกจากทุนการศึกษาแล้วยังส่งเสริมให้ความคิดสร้างสรรค์ จากการพูดคุยกับนักออกแบบที่มีประสบการณ์จริงได้ การแข่งขันครั้งนี้ได้คัดเลือกผลงานจากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 139 ทีม มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ทั่วประเทศ […]

ภาพบรรยากาศงาน Workshop “FUTURETECH DESIGN TALENT AWARD”

ภาพบรรยากาศงาน Workshop “FUTURETECH DESIGN TALENT AWARD” ในโครงการ “ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อคน ‘GEN Z’” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสพัฒนาต้นแบบสู่กระบวนการผลิตจริงร่วมกับทีมงานคุณภาพ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และในงานอีเว้นท์ โดยได้รับความสนใจมากมาย จากนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานฟิวเจอร์เทค และร่วม Workshop ภายในงานน้องนักศึกษาจะได้ไอเดียและแนวคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยจุดประกาย ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในอนาคตอีกด้วย .