บรรยากาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างมาตราฐานใหม่ทางการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นพันธมิตรกันให้มีช่องทางในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

โดยมีคุณพิมพาภรณ์ เต็มสุขอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมลงนามกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *