บรรยากาศงานโครงการ “Futuretech Design Talent Award 2023”

ฟิวเจอร์เทคสานฝันนักออกแบบ Gen Z กับโครงการ “Futuretech Design Talent Award 2023” ครั้งที่ 1 เป็นโครงการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนเจน Z

เพื่อหาคลื่นลูกใหม่ที่จะรังสรรค์การออกแบบใหม่ๆ รวมถึงนำเสนอแนวคิดทางการออกแบบสำหรับคนยุคใหม่ในวงการนักออกแบบ ซึ่งได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ Showroom FUTURETECH เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

.

คุณชุติเดช เฉลิมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวถึงที่มาของ โครงการประกวด FUTURETECH DESIGN TALENT AWARD 2023 ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในสนามจริง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพด้านการออกแบบในอนาคต

.

ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของฟิวเจอร์เทคมาเป็นผลงานในการประกวด ทางเราต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในการทำงานจริง ซึ่งนอกจากทุนการศึกษาแล้วยังส่งเสริมให้ความคิดสร้างสรรค์ จากการพูดคุยกับนักออกแบบที่มีประสบการณ์จริงได้

การแข่งขันครั้งนี้ได้คัดเลือกผลงานจากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 139 ทีม มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ทั่วประเทศ จาก 20 สถาบันการศึกษา ผลงานส่วนใหญ่รวมทั้ง 14 ทีมที่เข้ารอบในครั้งนี้ มีหลายผลงานที่สะท้อนให้เห็นว่านักออกแบบรุ่นใหม่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น เน้นประโยชน์การใช้สอย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แฝงด้วยเทคนิคและฝีมืออย่างลงตัว

.

การแข่งขันครั้งนี้มีทีมผู้ชนะทั้งหมด 5 ทีม จากการคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบทั้งหมด 15 ทีม ซึ่งผลงานของนักศึกษาที่เข้ารอบในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากเกณฑ์ตัดสิน ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ในการผลิต ประโยชน์ในการใช้สอย และความสวยงาม

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ “MECHAIR”
ผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ “Z share”
ผลของนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ “CAPSULE”
ผลของนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ “PLUG” และ รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ “PARALLEL SOFA”
ผลของนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.

รวมถึงรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล พร้อม Gift Voucher อื่นๆ อีกมากมาย

.

ทีมงานบริษัทฟิวเจอร์เทคฯ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกๆ ทีม ด้วยนะคะ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *