งาน ดำ หัว คัว ฮอม ณ สมาคมสถาปนิกล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมงาน ดำ หัว คัว ฮอม
ณ สมาคมสถาปนิกล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565

.

.

.

.

.