Tag Archives: ฮวงจุ้ยห้องนอนให้อยู่เย็นเป็นสุข

ความเป็นมาของฮวงจุ้ยบ้านอยู่อาศัย

ว่ากันว่าวิชาฮวงจุ้ยบ้านอยู่อาศัยของผู้คนนั้นมันค่อยๆ แยกตัวจากฮวงจุ้ยสุสานในสมัยราชวงศ์ชิง ตั้งแต่ยุคจักรพรรดิ์คังซี-เฉียนหลง เป็นต้นมา มีการนำแนวคิดเรื่องมังกรน้ำของหยางกงเป็นรากฐาน (‘หยางกง’ คือ บูรพาจารย์ฮวงจุ้ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีน) หลักเล้งซัวเหี่ยงจุ้ย คือวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงที่ว่าด้วยภาคชัยภูมิภายนอกโดยรอบพื้นที่ของที่อยู่อาศัย โดยหลักนี้จะดูองค์ประกอยที่เป็นการเพิ่มตำแหน่ง ขับดันที่ถูกต้อง และดีที่สุด (เล้ง=มังกร) รวมทั้งให้ความสำคัญว่าต้องมีพื้นที่รองรับโชคลาภ มีกำไรมาก (จุ้ย=น้ำ) หรือพูดให้เห็นภาพคือ ดูฮวงจุ้ยความสัมพันธ์ระหว่างมังกร-ภูเขา-ทิศหน้าบ้าน-ปากแม่น้ำ ที่เปิดรับพลังชี่ให้เข้ามาสัมพันธ์กับทิศดาวเหนือทั้ง 9 ที่เป็นชี่ในลักษณ์ . แต่เดิมซินแสสายวิศวกร ซึ่งมักมีความรู้ด้านสถาปนิก และการแพทย์อยู่ด้วยกัน จะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เน้นไปที่รูปลักษณ์ของผืนดินที่เป็นลักษณะภูเขา มีทางน้ำ และดูจุดรับพลังที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ต่อมาซินแสสายนักบวชเต๋า หรือซินแสสายวิศวกรที่ไปเรียนรู้วิชาเต๋า ก็ได้มีการนำวิชาพยากรณ์เรื่องการย้ายกว้า  (“กว้า” 卦คือ สัญลักษณ์ ที่เป็นเส้นขีดๆ โดยทั่วไปจะมี 3 เส้น เส้นที่อยู่ใน กว้า เราจะเรียกว่า เหยา (爻, yáo) ดังนั้นกว้าโดยปกติจะมี 3 เหยา ซึ่งเหยานี้สามารถเป็นได้ทั้งเส้นเต็ม และเส้นขาด และซินแสจะใช้เส้นเต็มเป็นตัวแทนของหยาง เส้นขาดเป็นตัวแทนของหยิน และด้วยการที่มี 3 เส้น ทำให้มันสามารถมีได้ 8 รูปแบบ เราจึงนิยมเรียกกว้า 3 เส้นนี้ว่า ปากว้า (八卦) หรือ 8 กว้า [八แปลว่า 8] หรือที่คนไทยจะอ่านสำเนียงออกเป็นคำว่า […]

ฮวงจุ้ยห้องนอน การเลือกใช้สีสันเสริมดวง ให้อยู่เย็นเป็นสุข

“ฮวงจุ้ย” หมายถึง สภาวะแวดล้อม หรือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในคติของชาวจีน มีลักษณะใกล้เคียงสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำว่า ฮวงจุ้ย มาจากคำว่า ลม(ฮวง) และน้ำ(จุ้ย) ‘ฮวงจุ้ย’ เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาจีน เป็นการออกเสียงตามสำเนียง จีนแต้จิ๋วไม่ใช่คำไทยแท้ๆ แต่คนไทยเราเองก็เรียกคำว่า ฮวงจุ้ย โดยมีความหมายใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะเป็นความหมายในเชิงความเชื่อเรื่อง การจัด และแก้ไขที่อยู่อาศัยให้ถูกโฉลกกับเจ้าของ ให้มีความร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป ห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยนั้น โดยหลักเราควรจัดให้เหมาะสมโดยการผสมผสานองค์ประกอบภายนอก และภายใน ซึ่งหลักๆ จะเป็นเรื่องของพื้นที่ (space) และอารมณ์ (mood) 2 องค์ประกอบนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในศาสตร์ฮวงจุ้ย เพราะอารมณ์ของคนมีส่วนกับดวงชะตา รวมถึงหลักเชิงจิตวิทยา ในบทความนี้จะบอกถึงไอเดียการใช้สี ปรับฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อเสริมดวงตามวันเกิดให้อยู่เย็นเป็นสุข รวมตำแนะนำอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับห้องนอน ใครที่อยากหลับฝันดีอาจลองนำหลักการเหล่านี้ไปจัดห้องนอนของตัวเองใหม่ เพื่ออย่างน้อยก็จะได้ปรับเปลี่ยนห้องนอนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสไตล์ใหม่ที่ไม่จำเจด้วยนะคะ . สีสันห้องนอนที่เสริมดวง ฮวงจุ้ยสีห้องนอนของคนเกิดวันอาทิตย์แม้ว่าสีแดงเป็นสีที่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอาทิตย์ แต่ในความเป็นจริงแล้วสีที่ถูกโฉลกของผู้ที่เกิดวันนี้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยห้ามนำมาทาสีห้องนอนเป็นอันขาด สำหรับการเลือกสีของห้องนอนคนเกิดวันอาทิตย์นั้น ควรเลือกทาสีควันบุหรี่ หรือสีขาว แต่ถ้าผนังของบ้านเป็นไม้ หรืออิฐ ควรตกแต่งด้วยม่านสีขาว […]