Tag Archives: ออกแบบภายใน

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) กับ ทีมผู้บริหารบริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ประชุมร่วมกันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ แสวงหาแนวทางเพื่อมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา, บุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังรวมถึง ผู้รับเหมา, ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่สนใจต้องการความรู้เพิ่มเติมด้านอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง ที่ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมีข้อสรุปจากการประชุมในเบื้องต้นดังนี้ ส่งเสริมการทำกิจกรรม เช่น การอบรมความรู้ Work Shop / Showcase เพื่อพัฒนาทักษะ Up Skil, Reskill และการจัดกิจกรรม โครงการประกวดออกแบบผลงานของนักศึกษาให้นักศึกษา, บุคลากรทางการศึกษาฝึกปฎิบัติงาน เป็นต้น . .

การออกแบบตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ Fit-in

หัวใจของ Fit-in (ฟิต-อิน) คือ ศาสตร์แห่งการแปลงโฉมที่พักอาศัยให้ลงตัว และพอดีซึ่งหัวใจหลักอยู่ที่ความพอดี (Fit) และสมดุล (Balance) โดยแต่ละห้องของที่อยู่อาศัยจะต้องถูกตกแต่งอย่างพอดี เพื่อให้ชีวิตของผู้พักอาศัยเกิดความสมดุล หลายคนคงอาจจะคุ้นกับรูปแบบการตกแต่งภายในที่เรียกว่า Built-in Furniture กันมาเยอะแล้ว แต่วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ Fit-in Furniture ซึ่งเป็นรูปแบบการออกแบบตกแต่งโดยการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะอยู่กึ่งกลางระหว่างรูปแบบของ Built-in Furniture และการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ซึ่งในปัจจุบันการตกแต่งนี้แนวนี้เป็นที่นิยมมากสำหรับห้องที่มีขนาดพื้นที่จำกัดไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม, ไมโครคอนโด, ทาวน์โฮม, บ้านแฝด หรือหอพัก ฯลฯ . ทำความรู้จักกับ Fit-in Furniture Fit-in Furniture คือ รูปแบบการตกแต่งภายในประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายกับการ Built-in Furniture ที่เราคุ้นตา แต่จะแตกต่างตรงที่การตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ จะเหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัดอย่าง คอนโด ห้องขนาดเล็ก หอพัก รวมถึงบ้านพักอาศัยขนาดเล็กๆ จุดเด่น และเอกลักษณ์ของ Fit-in Furniture ที่แตกต่างจาก Built-in Furniture คือเรื่องของการผลิต […]