Thailand Woodworking Fair 2024 งานแฟร์สำหรับชุมชนคนรักงานไม้

ประมวลภาพบริษัทฟิวเจอร์เทคฯ เข้าร่วมงาน Thailand Woodworking Fair 2024 งานแฟร์สำหรับชุมชนคนรักงานไม้ และมือใหม่อยากเริ่มงาน เมื่อวันเสาร์ที่30 – อาทิตย์ที่31 มีนาคม 2567 เวลา 10.00น-18.00น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม และบริเวณลานจอดรถชั้น3 โรงแรม รอยัล ริเวอร์ สะพานซังฮี้.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *