บรรยากาศทำบุญบริษัทฟิวเจอร์เทค ประจำปี 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 บริษัทฟิวเจอร์เทคฯได้จัดทำบุญประจำปี 2567  โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และจัดทำบุญเลี้ยงพระ มีพระครูวิมลธรรมสิริ (พระอาจารย์บัณฑิต ธัมมธโร) เจ้าอาวาสวัดป่าเขาดินวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต (วัดป่าสายกรรมฐาน) เข้าเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริษัทฯฟิวเจอร์เทคฯ

โดยคุณชุติเดช เฉลิมพงศ์  (กรรมการบริหาร) และคุณพิมพาภรณ์ เต็มสุขอนันต์ (กรรมการผู้จัดการ) บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) เป็นประธานในงาน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและพนักงานเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการสร้างขวัญ สร้างความสุข และกำลังใจให้กับพนักงาน ที่สำคัญยังเป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัย และอุทิศบุญกุศลให้กับเทพ เทวดา ที่รักษาสถานที่เพื่อเกื้อหนุนให้กิจการที่ทำมีความเจริญก้าวหน้าและผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *