ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ พร้อมพนักงานได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ก.ย 2566

โดยผ่านคุณวิศรุต นาคอ่อน ประธาน สมาคมสันนิบาตเสรีชน แห่งประเทศไทย(สสท) เขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสะพานบุญให้กับบริษัทฯ ได้มีโอกาสร่วมบุญในครั้งนี้ครับ.

.