งานแถลงข่าวการจัดงาน สถาปนิก’67 “Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์”

บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสถาปนิก’67 “Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์”

โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ Gaysorn Urban Resort (เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท) ชั้น 19 อาคารเกษร ทาวเวอร์.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *