สถาปนิกอีสาน ’65 คิดอยู่ดี ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

สถาปนิกอีสาน ’65 คิดอยู่ดี เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ภาพบรรยากาศภายในงาน