งานสถาปนิกทักษิณ’67 “อยู่ให้สบาย U-SABAI”

บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ได้เข้าร่วมงาน สถาปนิกทักษิณ’67 “อยู่ให้สบาย U-SABAI” ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
ในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม กิจกรรมสถาปนิกน้อย และกิจกรรมบันเทิง การประกวดการออกแบบ.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *