งานยกพระเกศแก้ว พระจุฬามณี พุทธเจดีย์ ศรีอริยเมตไตรย์ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ (วัดหนองไม้)

บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ ได้เป็นประธานร่วม ยกพระเกศแก้ว พระจุฬามณี พุทธเจดีย์ ศรีอริยเมตไตรย์ สูง 9 เมตร “ช่อฟ้าพระอุโบสถ โบสถ์พญามังกร” ณ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ (วัดหนองไม้) ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.29 น.

.