ฮวงจุ้ยบ้าน การจัดห้องนอนตามหลักธาตุทั้ง 5 ให้อยู่เย็นเป็นสุข

ชาวจีนแต่โบราณได้เรียนรู้ และศึกษาหลักการของธาตุทั้ง 5 บนโลกมนุษย์และพบว่าธาตุสำคัญทั้ง 5 ธาตุ อันได้แก่ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทองและธาตุน้ำ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต่างก็เป็นตัวก่อเกิดให้แก่กัน ในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายล้างซึ่งกันและกันได้ ปรมาจารย์ทางด้านฮวงจุ้ย และดวงจีนจึงได้นำหลักการของ 5 ธาตุดัง มาประยุกต์ เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย ตลอดจนนำของตกแต่งมาใช้เสริมสิริมงคล เพื่อให้เกิดบรรยากาศ และพลังงานที่มีความสมดุล

ศาสตร์ฮวงจุ้ย ถือว่าองค์ประกอบของการจัดบ้าน การจัดห้องนอนรวมถึงอุปกรณ์ของตกแต่งที่เลือกใช้มีส่วนสัมพันธ์ต่อธาตุในบรรยากาศที่อยู่อาศัย ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าเรื่องของสี และรูปทรงของวัตถุต่างๆ นั้นมีความเกี่ยวพันธ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับธาตุทั้ง 5 ในฮวงจุ้ยได้บ้าง เชื่อว่าเนื้อหาจะช่วยให้คุณผู้อ่านเข้าใจฮวงจุ้ยจนพอจะแยกแยะได้ว่า สิ่งของชิ้นไหนเป็นธาตุอะไร จากการทำความเข้าใจเรื่อง ‘ความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง 5 ธาตุ’

.

ความเกี่ยวโยงความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง 5 ธาตุ

เนื่องจากธาตุทั้ง 5 มีการก่อเกิด และทำลายล้างกันอย่างเป็นวัฏจักรตามกฎธรรมชาติ เราสามารถพิสูจน์ได้ว่า สัจธรรมของการก่อเกิด และทำลายกันเกิดขึ้นจาก ธาตุไม้ เมื่อรวมตัวกันก็จะก่อเกิดธาตุไฟ หรืออธิบายกันอย่างง่ายๆ ว่าเราสามารถนำไม้ไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจุดไฟได้ และเมื่อธาตุไฟลุกไหม้จนหมดลงแล้ว ก็จะเปลี่ยนสภาพก่อเกิดเป็นธาตุดิน หรือขี้เถ้า ในขณะเดียวกัน ธาตุดิน เมื่อมีการรวมตัวกันนานๆ ก็จะอัดตัวกันกลายเป็น ธาตุทอง จะเห็นได้ว่า เราสามารถขุดพบสินแร่ หรือแร่ธาตุต่างๆ จากภายในพื้นโลก และธาตุทอง เมื่อหลอมละลายก็จะกลายเป็นธาตุน้ำ และธาตุน้ำ ก็จะทำหน้าที่ส่งวัฏจักรของการก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลก ไม่ว่าจะหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ต้นไม้ รวมสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ในโลก

สำหรับการทำลายล้างกันของ 5 ธาตุ ก็จะมีวงจรที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นกัน ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ว่า ธาตุไม้ จะทำลายธาตุดิน ด้วยการใช้ รากไม้ชอนไชพื้นดิน ในขณะที่ ธาตุดิน ก็จะไปทำลายธาตุน้ำ ซึ่งเราจะเห็นว่า หากเราต้องการถม คู คลอง หนอง บึง เราก็ต้องใช้ดินถม นอกจากนี้ธาตุน้ำ ก็สามารถดับไฟได้ และ ธาตุไฟ ก็สามารถไปเผาทองให้หลอมละลายลงได้ เช่นกัน สุดท้าย ธาตุทอง ซึ่งหมายถึง โลหะ เนื่องจากคนโบราณเห็นว่า ธาตุทองแข็งแกร่งดังเหล็กโลหะ ก็สามารถนำไปใช้ทำลายธาตุไม้ ซึ่งก็คือ นำไปตัดต้นไม้เป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนเปลี่ยนถ่าย สรรค์สร้าง และทำลายตามกฎธรรมชาติ

.

สรุปความสัมพันธ์ของธาตุ

✔️ ธาตุที่ส่งเสริม / สนับสนุนกัน

 • ธาตุไม้ส่งเสริมธาตุไฟ
 • ธาตุไฟส่งเสริมธาตุดิน
 • ธาตุดินส่งเสริมธาตุทอง
 • ธาตุทองส่งเสริมธาตุน้ำ
 • ธาตุน้ำส่งเสริมธาตุไม้

✖️ ธาตุที่ข่ม / พิฆาตกัน

 • ธาตุไฟข่มธาตุทอง
 • ธาตุทองข่มธาตุไม้
 • ธาตุไม้ข่มธาตุดิน
 • ธาตุดินข่มธาตุน้ำ
 • ธาตุน้ำข่มธาตุไฟ

.

สีกับความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง 5

สีในฮวงจุ้ยถือว่ามีบทบาทสำคัญมาก แต่การจะเลือกสีให้ถูกโฉลก และส่งเสริมกับธาตุอื่นๆ นั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าสีอะไรคือธาตุไหนบ้างก่อนค่ะ

 • ธาตุไม้ : สีเขียว, สีน้ำตาล
 • ธาตุไฟ : สีแดง, สีเหลืองเข้ม, สีส้ม, สีม่วง, สีชมพู
 • ธาตุดิน : สีเหลืองอ่อน, สีเหลืองปนน้ำตาล, สีน้ำตาลอ่อน
 • ธาตุทอง : สีขาว, สีเทา
 • ธาตุน้ำ : สีน้ำเงิน, สีดำ

จะเห็นได้ว่าบางธาตุมีสีที่ใกล้เคียงกันมาก และเพียงแค่มีระดับความเข้มอ่อนของสีที่ต่างออกไปก็จะกลายเป็นอีกธาตุหนึ่งได้แล้ว อย่างไรก็ตามก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไป เพราะสิ่งสำคัญคือภาพรวมที่ถูกต้อง คือหากเราเลือกใช้สีหลักๆ ของห้องให้เป็นที่ถูกกับธาตุ แม้ในห้องนอนอาจจะมีส่วนองค์ประกอบสีของธาตุ เล็กน้อยอื่นๆ

.

รูปทรงกับความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง 5

นอกจากสีแล้ว เรื่องของรูปทรงของวัตถุก็มีผลเช่นกัน เพราะรูปทรงแต่ละแบบนั้นจะบอกถึงธาตุที่แตกต่างกันไป ในฮวงจุ้ยจะแบ่งรูปทรงออกเป็น 5 แบบที่เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณสมบัติของแต่ละธาตุ

 • ธาตุไม้ : ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ธาตุไฟ : ทรงสามเหลี่ยม
 • ธาตุดิน : ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ธาตุทอง : ทรงกลม
 • ธาตุน้ำ : ทรงโค้งเป็นคลื่น ทรงมน

.

การจัดห้องนอนตามหลักธาตุทั้ง 5

ก่อนจะทำการจัดห้องนอนตามหลักธาตุทั้ง 5 เรามาทบทวนทำความเข้าใจก่อนว่า เจ้าของห้องนอนนั้นเป็นคนธาตุไหนจากปีเกิด เพื่อจะได้ออกแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้มีวัสดุ รูปทรง และสีสัน ให้ถูกหลักตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อจะได้อาศัยอย่างอยู่เย็นเป็นสุขกันก่อนนะคะ

 • ธาตุไม้ คือ ธาตุของคนที่เกิดปีขาล และ ปีเถาะ
 • ธาตุไฟ คือ ธาตุของคนที่เกิดปีมะเส็ง และปีมะเมีย
 • ธาตุดิน คือ ธาตุของคนที่เกิดปีฉลู ปีมะโรง ปีมะแม และปีจอ
 • ธาตุทอง คือ ธาตุของคนที่เกิดปีวอก และปีระกา
 • ธาตุน้ำ คือ ธาตุของคนที่เกิดปีกุน และปีชวด

.

ไอเดียการจัดห้องนอน แนวทางการเลือกใช้สีสัน รวมถึงรูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งที่เหมาะกับคนแต่ละธาตุ

ธาตุไม้

การเลือกสีสัน การจัดห้องของคนธาตุไม้

สีของธาตุไม้คือ สีเขียว และสีน้ำตาล ธาตุน้ำส่งเสริมธาตุไม้ ดังนั้นเราจึงสามารถเสริมองค์ประกอบของการแต่งห้องนอนได้ด้วยสีของทั้ง 2 ธาตุ การเลือกสีสันแต่งห้องนอนของคนธาตุไม้ในทางฮวงจุ้ยแนะนำให้ใช้สีที่เกี่ยวข้องกับไม้จะช่วยส่งเสริมพลังดี

โดยพยายามใช้สีหลักของธาตุอยู่ในบริเวณที่สำคัญของพื้นที่ห้องก่อนเสมอ เช่น อาจเลือกใช้พื้นห้องนอนเป็นพื้นไม้เทียม พื้นลามิเนต พื้นกระเบื้องยาง ฯลฯ หรือเลือกใช้พรมที่เป็นสีของธาตุไม้เป็นองค์ประกอบในการแต่งห้องนอนได้

.

การเลือกของตกแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนธาตุไม้

คนธาตุไม้ มีรูปทรงที่สัมพันธ์กับธาตุคือ ‘ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า’ และเป็นเรื่องดีที่เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอนหลายอย่างมักมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้ว เช่น เตียง โซฟา โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า ดังนั้นสำหรับคนธาตุไม้ก็สามารถเลือกเฟอร์เจอร์ที่วัสดุทำจากไม้ หรือมีสีได้อย่างง่ายๆ ก็จะสามารถเสริมพลังบวกให้แก่เจ้าของห้องได้เป็นอย่างดี และยังสามารถสนุกกับการแต่งห้องนอนในส่วนอื่นๆ ได้ด้วยการเพิ่มสีสันของธาตุน้ำ คือ น้ำเงิน และดำ เข้าไปในองค์ประกอบของตกแต่งห้องได้ด้วยค่ะ

✖️ ธาตุทองเป็นธาตุที่ข่มธาตุดิน ดังนั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้สีขาว หรือสีเทา และสิ่งของที่เป็นรูปทรงกลม มาเป็นองค์ประกอบหลักของการแต่งห้องนอน

.

ธาตุน้ำ

การเลือกสีสัน การจัดห้องของคนธาตุน้ำ

สีของธาตุน้ำ ได้แก่ สีน้ำเงิน ดำ นอกจากนี้ยังสามารถเสริมพลังได้ด้วยสีของธาตุทองที่ส่งเสริมธาตุน้ำ ได้แก่ สีขาว เทา ในเรื่องไอเดียการแต่งห้องนอน แม้ฮวงจุ้ยจะแนะนำให้ใช้สีหลักของธาตุตกแต่งเป็นองค์ประกอบหลักในห้อง แต่จะเห็นได้ว่าสีของธาตุน้ำนั้นเป็นสีน้ำเงินและดำ ซึ่งมีความมืดเข้ม และหลายคนอาจจะชอบให้บรรยากาศห้องนอนดูสว่างโปร่งโล่งมากกว่า ดังนั้นไอเดียแนะนำฮวงจุ้ยห้องนอนที่สามารถทำได้ จะแนะนำให้คนธาตุน้ำลองเลือกใช้สีหลักของธาตุที่เป็นสีเข้มอยู่ในองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนล่าง เช่น พื้น พรม หรือฐานเตียงนอนแทน และเพื่อลดความขรึมทึบของห้องนอน อาจจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ หรือของใช้ที่เป็นสีขาว สีเทา ซึ่งเป็นสีของธาตุทอง ที่เป็นสีส่งเสริมธาตุน้ำมาช่วยสร้างบรรยากาศที่สว่าง โปร่งโล่งในห้องนอนได้ โดยอาจเลือกใช้สีของธาตุทองในส่วนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อย่างตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง รวมถึงผ้าม่าน ผ้าปูเตียง หรือของใช้ที่มีระยะการมองเห็นในระดับสายตาให้เป็นสีสว่าง เพียงเท่านี้ก็จะทำให้การจัดห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยของคนธาตุน้ำลงตัวคนอยู่สุขใจได้ทันที

.

การเลือกของตกแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนธาตุน้ำ

คนธาตุน้ำมีรูปทรงที่สัมพันธ์กับธาตุ คือ รูปทรงกลม โค้งมน ลูกคลื่น และไม่ควรเป็นเหลี่ยมมากเกินไป เพราะรูปทรงเหลี่ยมเป็นของธาตุดิน (ธาตุพิฆาตน้ำ) ดังนั้นของแต่งห้องที่แนะนำ คือพวกรูปภาพทะเล, ชายหาด หรือแม่น้ำ แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เฟอร์นิเจอร์ทรงเหลี่ยม ก็ให้เลือกที่มีสีถูกโฉลกกับธาตุน้ำแทน ฮวงจุ้ยจะถือว่าของชิ้นนั้นเป็นธาตุน้ำได้ เพราะตามหลักการจัดบ้านของฮวงจุ้ยนั้น เวลาที่จะดูว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นธาตุอะไร จะถือเอาสีของสิ่งของชิ้นนั้นเป็นข้อสรุปแรก ต่อมาคือรูปทรง และสุดท้ายคือวัสดุ

✖️ ธาตุดินคือธาตุที่ข่มธาตุน้ำ ดังนั้นให้เลี่ยงการใช้สีเหลืองอ่อน, สีเหลืองปนน้ำตาล, สีน้ำตาลอ่อน และสิ่งของที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นองค์ประกอบหลักของการแต่งห้องนอน

.

ธาตุไฟ

การเลือกสีสัน การจัดห้องของคนธาตุไฟ

สีของธาตุไฟ ได้แก่ สีแดง, สีเหลืองเข้ม, สีส้ม, สีม่วง, สีชมพู การแต่งบรรยากาศหลักของห้องนอนด้วยการใช้สีของธาตุไฟอาจต้องระวังการใช้ที่มากเกินไป เพราะจะเห็นได้ว่าสีประจำธาตุของไฟนั้นเป็นสีโทนร้อน ซึ่งตามหลักจิตวิทยาบอกได้ว่า สีโทนร้อน เช่น สีแดง จะเป็นสีที่กระตุ้นระบบประสาทได้รุนแรงที่สุดเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเร้าใจ ตื่นเต้น ท้าทาย ซึ่งหากมีการใช้ในห้องนอนมากเกินไปอาจจะทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว และอาจจะนำไปสู่อารมณ์หุนหันพลันแล่น นอนไม่หลับได้

ดังนั้น ในกรณีคนที่เป็นธาตุไฟ อาจจะต้องเลือกใช้สีประจำธาตุที่เป็นสีอ่อนๆ กับพื้นที่หลักในห้อง เช่น สีชมพู หรือหากไม่ชอบอาจจะลองเลือกสีน้ำตาล หรือเขียวของธาตุไม้ซึ่งเป็นธาตุที่ส่งเสริมมาใช้แต่งบริเวณพื้นที่หลักของห้องนอนคนธาตุไฟ โดยที่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ในห้องที่เป็นสีของธาตุไฟอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ตามหลักฮวงจุ้ย

การเลือกของตกแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนธาตุไฟ

ของใช้ ของตกแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับธาตุไฟเหมาะกับรูปทรงสามเหลี่ยม ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหลักๆ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ทำรูปทรงนี้ออกมา อย่างไรก็ตามอย่างที่ได้กล่าวตามหลักใหญ่ของฮวงจุ้ยว่า แม้รูปทรง หรือวัสดุจะไม่สอดคล้องกับธาตุหลักของเจ้าของ แต่หากมันมีสีหลักที่เป็นสีของธาตุแล้ว ในทางฮวงจุ้ยจะถือเอาสีของสิ่งของชิ้นนั้นเป็นข้อสรุปแรกทันที ทั้งนี้โดยภาพรวมของการจัดห้องนอนของคนธาตุไฟ อาจจะต้องพิจารณาเลือกสรรโดยเฉพาะด้านการใช้สีเพื่อสร้างความสมดุลให้กับห้องนอนเป็นพิเศษกันหน่อยนะคะ

✖️ ธาตุน้ำคือธาตุที่ข่มธาตุไฟ ดั้งนั้นให้เลี่ยงการใช้สีน้ำเงิน และดำ รวมถึงสิ่งของที่มีรูปทรงกลม โค้งมน ลูกคลื่นเป็นองค์ประกอบหลักของการแต่งห้องนอน

.

ธาตุดิน

การเลือกสีสัน การจัดห้องของคนธาตุดิน

สีของธาตุดิน ได้แก่ เหลืองอ่อน, สีเหลืองปนน้ำตาล, สีน้ำตาลอ่อน ตามหลักฮวงจุ้ยได้บอกไว้ว่า คนธาตุดินโดยพื้นฐานจะมีนิสัยชอบเดินทางสายกลาง อดทน มั่นคง มีความเป็นผู้ใหญ่ พึ่งพาได้ แต่ถ้าหากมีธาตุดินมากเกินไป มักจะมีนิสัยชอบสบายจนถึงขั้นขี้เกียจ ไม่ค่อยอดทน และเหนื่อยง่าย ส่วนคนที่มีธาตุดินน้อย ก็จะขี้สงสัย ขี้อิจฉา เบื่อง่าย ไม่เชื่อใคร เห็นแก่ตัวเอง ดังนั้นก่อนที่จะทำการจัดห้องนอนของคนธาตุดิน อาจเริ่มต้นที่การสังเกตุพฤติกรรมที่ผ่านมาของเจ้าของห้องก่อน เพื่อจะได้ทำการปรับสมดุลฮวงจุ้ยใหม่ได้ และโดยมากสำหรับในศาสตร์ฮวงจุ้ยพื้นฐานมักจะแนะนำให้คนที่เกิดในราศีของธาตุดิน จัดห้องนอนด้วยโทนสีของธาตุไฟ ซึ่งได้แก่ สีแดง, สีเหลืองเข้ม, สีส้ม, สีม่วง, สีชมพู เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดพลังกับธาตุดิน

.

การเลือกของตกแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนธาตุดิน

รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือรูปทรงของคนธาตุดิน เราสามารถเลือกหาของแต่งห้อง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นรูปทรง หรือมีลวดลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ยาก เช่นกรอบรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีภาพ หรือสีสันของธาตุไฟ  หรือโคมไฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทั้งนี้แม้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ เช่น เตียง ตู้ ซึ่งมีรูปทรงพื้นฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ทรงของธาตุไม้) แต่เราก็สามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ทรงเหล่านั้นให้มีสีสันเป็นของธาตุดิน เช่น เหลืองอ่อน, สีเหลืองปนน้ำตาล, สีน้ำตาลอ่อน ได้ ก็เท่ากับว่าเราได้มีของแต่งห้องที่ถูกต้องตรงตามหลักธาตุของฮวงจุ้ยแล้ว

✖️ธาตุไม้คือธาตุที่ข่มธาตุดิน ดั้งนั้นให้เลี่ยงการใช้สีเขียว และสีน้ำตาล รวมถึงสิ่งของตกแต่งที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มาเป็นองค์ประกอบหลักของการแต่งห้องนอน

.

ธาตุทอง

การเลือกสีสันแต่งห้องของคนธาตุทอง

สีของธาตุทอง คือสีขาว และสีเทา สีของธาตุนี้หลายคนมักจะติดใจเพราะรู้สึกถึงความขัดแย้งในส่วนของสีมาก สาเหตุที่ธาตุทองมีสีประจำธาตุเป็น ขาว และสีเทา ฮวงจุ้ยอธิบายไว้ว่า ทองคือโลหะธาตุชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าความสำคัญ ทั้งยังเป็นโลหะที่คงสภาพได้ดี ไม่หลอมเหลวง่าย คนโบราณจึงได้ถือเอาทองคำมาเป็นฮวงจุ้ยของธาตุทอง ซึ่งไม่ได้จะหมายความให้มีความเกี่ยวพันกับสีของโลหะทองคำแต่อย่างใด ในส่วนของการแต่งห้องนอนของคนธาตุทองนั้นทำได้ง่ายมากๆ เนื่องจากสีขาว หรือสีเทา เป็นสีพื้นฐานหลักของบ้านส่วนใหญ่อยู่แล้วจึงง่ายต่อคนธาตุทองในการแต่งห้อง ทั้งนี้เราอาจจะเสริมเพิ่มเติมสีสันของธาตุดิน คือ สีเหลืองอ่อน หรือสีที่มีโทนเหลืองปน เพื่อให้เกิดความหลากหลายของบรรยากาศห้องนอนให้มีพลังมากขึ้นได้

การเลือกของตกแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนธาตุทอง

สามารถเลือกของแต่งห้อง ที่ทำจากวัสดุประเภทโลหะ หรือมีสีโลหะในการแต่งห้องนอนได้ เช่น กรอบรูปสีทองหรือสีโลหะ รวมถึงงานศิลปะ ที่ทำจากโลหะ ในส่วนของรูปทรงที่ถูกโฉลกกับคนธาตุทอง คือทรงกลม เราสามารถหาของแต่งบ้าน หรือเฟอร์นิเจอร์ทรงกลม เช่น โคมไฟทรงกลมกระจกวงกลม ชั้นวางของทรงกลม หมอนทรงกลม มาเป็นองค์ประกอบของการแต่งห้องนอนได้

ส่วนของเฟอร์นิเจอร์หลักชิ้นใหญ่ เช่น เตียง ตู้เสื้อผ้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นทรงเหลี่ยมก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะตามหลักฮวงจุ้ยบอกไว้ว่า ถ้าในของหนึ่งชิ้นมีหลายธาตุรวมกัน ก็ให้เริ่มพิจารณาจากสีเป็นสิ่งแรก เช่น แม้มีเตียงไม้ที่มีสีน้ำตาล และทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งเป็นโฉลกของธาตุไม้ เราก็แก้ฮวงจุ้ยด้วยการใช้ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ที่มีสีขาว หรือสีเทามาคลุม ซึ่งเป็นสีที่สอดคล้องกับธาตุหลักเป็นสำคัญแล้ว เพียงเท่านี้ก็สบายใจได้ว่า ฮวงจุ้ยห้องนอนของเราจะส่งผลดีให้เราใช้ชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุข เฮงๆ รวยๆ ปังๆ ได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ

✖️ ธาตุไฟคือธาตุที่ข่มธาตุทอง ดั้งนั้นให้เลี่ยงการใช้สีแดง สีเหลืองเข้ม สีส้ม  สีม่วง หรือสีชมพู รวมถึงสิ่งของตกแต่งที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมมาเป็นองค์ประกอบหลักของการแต่งห้องนอน