Tag Archives: อพยพหนีไฟ

บรรยากาศการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ได้จัดให้มีหลักสูตร “อบรมดับเพลิง และฝึกซ้อมดับอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566” ร่วมกับบริษัท ไฟรเซฟตี้เบสิค จำกัด โดยมีอาจารย์นเรศ เสือจันทร์ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน และทีมงาน เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด. ซึ่งได้อบรมมอบความรู้ด้านวิชาการ เช่นเรียนรู้การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆและฝึกปฏิบัติจริง ให้แก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ เพื่อให้มีพื้นฐานสามารถเข้าช่วยเหลือผู้อื่น และเอาตัวรอดจากเหตุการณ์จริงได้โดยปลอดภัย. ..

หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ร่วมกับ หน่วยฝึกอบรมนาวาศิริ ได้จัดหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยฝึกอบรมนาวาศิริ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มี อาจารย์ธัญชรินทร์ ชูเกตุรวิพรพงศ์ ผู้เป็นหัวหน้าทีมฝึกอบรมในครั้งนี้ รวมถึงครูฝึกและเจ้าหน้าที่อีก 3 ท่าน ได้แก่ ครูนนทพัฒน์ ศรีสุทัศน์, ครูพันธวัช แป้นทอง และคุณชลธิชา ศรีดี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด. ซึ่งได้อบรมมอบความรู้ด้านวิชาการ และฝึกปฎิบัติจริงให้แก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ เพื่อให้มีพื้นฐานสามารถเข้าช่วยเหลือผู้อื่น และเอาตัวรอดจากเหตุการณ์จริงได้โดยปลอดภัย. . . . . . . . . . . . . . . . . . […]