Tag Archives: สร้างภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปี 2567

กิจกรรมสัมมนา “สร้างภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปี 2567”

บริษัทฟิวเจอร์เทคฯได้จัดสัมมนา “สร้างภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปี 2567” ณ โรงแรมริเวอร์ตัน (Riverton Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ไววิทย์ แสงอลังการ Service Professional Co.,Ltd. เป็นวิทยากรให้ความรู้การสัมมนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหวังเพื่อ . .