Tag Archives: ดับเพลิง

หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ร่วมกับ หน่วยฝึกอบรมนาวาศิริ ได้จัดหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยฝึกอบรมนาวาศิริ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มี อาจารย์ธัญชรินทร์ ชูเกตุรวิพรพงศ์ ผู้เป็นหัวหน้าทีมฝึกอบรมในครั้งนี้ รวมถึงครูฝึกและเจ้าหน้าที่อีก 3 ท่าน ได้แก่ ครูนนทพัฒน์ ศรีสุทัศน์, ครูพันธวัช แป้นทอง และคุณชลธิชา ศรีดี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด. ซึ่งได้อบรมมอบความรู้ด้านวิชาการ และฝึกปฎิบัติจริงให้แก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ เพื่อให้มีพื้นฐานสามารถเข้าช่วยเหลือผู้อื่น และเอาตัวรอดจากเหตุการณ์จริงได้โดยปลอดภัย. . . . . . . . . . . . . . . . . . […]