Tag Archives: งานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์อุบล

งานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์อุบล | Ubon Property Seminar 2022

งานสัมมนาของ “คนสร้างบ้าน” ครั้งแรกกับงานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการและคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดย อุบลน่าอยู่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 | ห้องทับทิมสยาม 4-5 ตึกสุนีทาน์วเวอร์ . จัดงานสัมมนาเพื่อช่วยกระตุ้น และพัฒนาผู้ประกอบการใน จ.อุบลฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง ภายใต้ภาวะวิกฤตของต้นทุนการก่อสร้าง พบกับ ผู้ร่วมออกบู๊ท กว่า20 บริษัท และแขกรับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ โอกาสในวิกฤต อสังหาริมทรัพย์ . . . . . . . . . .