สัมมนาผู้นำเชิงปฎิบัติการ เพื่อตั้งเป้าหมายธุรกิจปี 2565

ประมวลภาพสัมมนาผู้นำเชิงปฎิบัติการ เพื่อตั้งเป้าหมายธุรกิจปี 2565
เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท

คณะผู้บริหาร บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

พนักงานเข้าร่วมสัมมนา และทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฝ่ายในองค์กร