เจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ภูเขาต่อ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ประจำปี 2566

บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นปีที่๒ติดต่อกัน เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาหอฉันให้เสร็จสมบูรณ์ ณ ที่พักสงฆ์ภูเขาต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (แรม๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ

โดยมีท่านพระพิพัฒน์ ฐิติโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีเจ้าภาพอุปถัมภ์ คุณณญาดา ชุมพรพันธ์พร้อมครอบครัว, คุณสำราญ ทองสว่างพร้อมครอบครัว, ทีมงานบางเวลา รถซิ่งภูเก็ต, ผศ.ดร ณัฐพร ฉายประเสริฐ, คุณสุภัทรชัย สุวรรณรัตน์ พร้อมครอบครัว, ทีมงาน Crasygangs รถซิ่งภูเก็ต, คุณเขมิกา สอนง่าย, ทีมงานแชด รถซิ่งภูเก็ต, ทีมงานFreedom รถซิ่งพังงา, คุณสุรางค์รัตน์ ณัฏวรรธนะ, ทีมงาน Street Drama รถซิ่งภูเก็ต และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแด่ความสุข ความสมบูรณ์พูนสุข ด้วยจตุรพธพรชัยทั้ง ๔ ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ จงสัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *