ชาวฟิวเจอร์เทค ร่วม Big Cleaning Day รักษามาตรฐานความสะอาด และสร้างบรรยากาศในการทำงาน

ในสถานการณ์ COVID-19 กำลังเป็นที่น่ากังวลและสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างบรรกาศในการทำงาน ชาวฟิวเจอร์เทค ได้ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day นอกจากจะเป็นการป้องกัน COVID-19 แล้ว ยังเป็นการมาตรฐานความสะอาดที่เรายึดมั่นเสมอมาและเป็นการสร้างบรรยากาศให้เหมาะกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย