บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ ร่วมบริจาคเงินสร้างพระใหญ่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จ.ปราจีนบุรี

บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท ให้กับคุณยุทธ สุระศักดิ์ รุประมาณ ในงานคอนเสิร์ตการกุศลที่เทศบาลเมืองหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อเป็นค่าสร้างเสา 1 ต้น สร้างพระใหญ่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ณ วัดโคกอุดม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *