กุญแจล็อค อุปกรณ์ล็อคเฟอร์นิเจอร์ (Lock Accessories, Drawer Lock)

กุญแจล็อค อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งร่วมกับหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ ตู้ โต๊ะ ลินชัก หรืออุปกรณ์ที่มีหน้าบานเปิด – ปิด ที่ต้องการกุญแจไว้ล็อค เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินที่จัดเก็บอยู่ภายใน และช่วยป้องกันการเปิดหน้าบานจากแรงลม แรงกระแทก หรือแรงอื่นๆ สามารถประยุกต์เลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างมั่นคง แข็งแรง ตามที่ออกแบบไว้
และยังช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างครบครัน

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคบานเปิดเดี่ยว

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคบานเลื่อน

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคตลอดด้านข้าง

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคตลอดด้านหน้า

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคกระจกบานเปิดคู่ แบบหนีบ

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคลิ้นชัก บานเปิดเดี่ยว

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคบานเลื่อน ไม้

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคตลอดด้านข้าง

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคตลอดด้านหน้า

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคฟันปลา Royal

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคกระจก บานเปิดเดี่ยวหนีบ

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคกระจกบานเลื่อน Royal

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคบานสไลด์

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคกระจกบานเปิดคู่ แบบเจาะ

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคขอสับ

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคบานเปิดเดี่ยว Excell

อุปกรณ์ล็อค, กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์, กุญแจลิ้นชัก

กุญแจล็อคกระจก บานเปิดเดี่ยวข้าง สีเงิน