กุญแจล็อคบานเปิดเดี่ยว

กุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์
No.4001

กุญแจล็อคบานเปิดเดี่ยว Excell
– ขนาดคอกุญแจ 17.2 และ 24.2 มม.

No.4001-669, No.4001-889

สอบถามสั่งซื้อ