Tag Archives: ฮวงจุ้ยแบบไหนอยู่แล้วดี

ฮวงจุ้ยบ้านแบบไหนอยู่แล้วดี รับทรัพย์ เฮงๆ รวยๆ

บ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นก็เปรียบเสมือนร่างกาย และจิตวิญญาณของเรา หลักใหญ่ของบ้านที่มีการออกแบบที่ดีที่ถูกต้องตามหลักของฮวงจุ้ยบอกไว้ว่าควรจะเป็นบ้านที่คนอยู่อาศัยสามารถรับแสง รับลม กักเก็บพลังธรรมชาติได้ (พลังชี่) ตามตำราว่าไว้ เมื่อบุคคลที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีองค์ประกอบหลักดีแล้ว ก็จะก่อเกิดสติปัญญาที่ดีในการดำเนินชีวิตรวมถึงลงมือทำงานตามความสามารถของตนเอง ก็จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข และมีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ฮวงจุ้ย คือ ลมกับน้ำ เป็น 2 สิ่งที่ทั้งมองเห็น และมองไม่เห็น บ้าน และสิ่งปลูกสร้างที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยไม่ใช่แค่ สิ่งที่ตามตำราว่าไว้ หลังพิงเขาหน้ามีน้ำแล้วจะต้องดีเสมอไป แต่ต้องประกอบขึ้นด้วยชัยภูมิที่ตั้งทิศทาง และผังการจัดบ้านภายในที่ดี ที่นอกจากจะตอบโจทย์ด้านประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัย และความงามเป็นหลักแล้ว การจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยอาจจะส่งผลให้เรามีบ้านที่มีพลังเรียกทรัพย์ รับทรัพย์ อยู่แล้วโชคดีมีแต่ปังๆ รวยๆ ได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าคุณผู้อ่านจะเชื่อในเรื่อง หลักฮวงจุ้ย (Feng Shui) หรือไม่ก็ตาม แต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดสรรบ้านให้ออกมาดูดี ใช้งานง่าย และเป็นระเบียบมากขึ้นได้ เพราะหนึ่งหลักสำคัญของการจัดบ้านในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น จะยึดหลักของ “ความสะอาด” และ “ความสะดวก” ซึ่งมีความเป็นเหตุเป็นผล จึงมักถูกนำไปผสมผสานเป็นแนวทางในการแต่ง หรือจัดพื้นที่บ้านในปัจจุบัน ในบทความนี้จะนำพาผู้อ่านให้ทราบถึงหลักสำคัญของฮวงจุ้ยในเรื่อง การจัดพื้นที่บ้าน โดยเฉพาะเรื่องการจัดวางตำแหน่งภายในบ้านที่ดี ที่เหมาะสมที่นอกจากจะทำให้บ้านที่ดูสวยงาม มีความสะดวกสบาย […]