Tag Archives: ฮวงจุ้ยบ้านสำคัญหรือไม่

ฮวงจุ้ยคืออะไร และฮวงจุ้ยบ้านสำคัญหรือไม่ ?

เมื่อพูดถึงคำว่า ‘ฮวงจุ้ย’ หลายๆ คนอาจจะรู้แค่ว่ามันเป็นศาสตร์ความเชื่อหนึ่งที่มาจากประเทศจีน แต่ในความเป็นจริงฮวงจุ้ยไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อ เพราะมันมีที่มาที่ไปที่สามารถอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ และหากเรามีความเข้าใจ ข้อดีคือจากนี้ต่อไปเราก็จะไม่ได้เชื่อแบบงมงาย แต่สามารถนำคำแนะนำมาคิดพิจารณา แยกแยะ และปรับใช้ตามความเหมาะสมกับที่อยู่อาศัยของเราได้ ในบทความนี้ ฟิวเจอร์เทคฯ จะชวนมาทำความเข้าใจว่า ฮวงจุ้ยคืออะไร และมันจะเป็นตัวเฉลยคำตอบที่ทำให้คุณรู้ว่าฮวงจุ้ยบ้านสำคัญหรือไม่ เชิญไปติดตามกันค่ะ . ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาจีนโบราณที่สืบทอดกันมาหลายพันปี ก่อน ค.ศ. โดยพระเจ้าฝูซี ได้มีความสนใจในความเป็นไปของธรรมชาติ และได้คิดค้นแผนภูมิ 8 หรือ ปากั้ว ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดปรัชญาจีน ด้านการศึกษาสภาพธรรมชาติในเรื่องของ ลม ฟ้า อากาศด้วย เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมายาวนาน แม้องค์ความรู้ของศาสตร์นี้มีการสืบสอดส่งต่อมาในแบบที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาจากอดีตจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน รวมถึงยังมีการแตกแขนงศาสตร์ออกเป็นหลายหลัก แต่ทั้งนี้หลักสำคัญศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เป็นความจริงอย่างไม่มีทางเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่ได้มีรากฐานจากต้นแบบ) ก็คือ มันเป็นศาสตร์วิชาที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ให้เราสามารถออกแบบจัดการที่อยู่อาศัย ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมชัยภูมิโดยรอบของพื้นที่ ในแบบที่ผสมผสานกับความรู้ทางสภาพธรรมชาติในเรื่องของ ทิศทางลม ฟ้า อากาศ เพื่อให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัย สุขภาพดี และมีความสุขสงบในแบบที่พิสูจน์สัมผัสได้ภายใต้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน . ความหมายของคำว่า ‘ฮวงจุ้ย’ ฮวงจุ้ย (อังกฤษ: Feng Shui ตัวย่อ: […]