Tag Archives: ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค

ปรับฮวงจุ้ยบ้าน รับทิศโชคลาภ ตามฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค

ในฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค จะถือว่า ดาว 8 เป็นดาวแห่งความเป็นสิริมงคลด้านโชคลาภ ดาว 8 นั้นมีความความอย่างยิ่งใหญ่ ด้านเงินทอง ด้านความ มั่งคั่งมั่นคง หากผู้ใดสามารถกระตุ้นทิศนี้ หรือเสริมฮวงจุ้ยบ้านที่ทิศนี้กับที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงาน เชื่อกันอย่างมากว่าหากปรับฮวงจุ้ยให้ถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยนำพาความความเจริญรุ่งเรืองให้กับธุรกิจ รวมถึงความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การในปีนั้นๆ ได้ หลักวิชาฮวงจุ้ยต่างๆ ที่มีบนโลกนี้มีมากมายหลากหลายทฤษฎี หนึ่งในหลักวิชาที่ปัจจุบันได้รับความนิยมสูงมาก คือ วิชาดาว 9 ยุค ของเสวียนคง เนื่องจากว่าได้รับการพิสูจน์ และมีการยืนยันจากหลายสำนักว่าการปรับแต่งฮวงจุ้ยบ้านด้วยหลักวิชาดาวเก้ายุคนั้น มีความแม่นยำ และเห็นผลได้ชัดเจน ในหลักการของวิชาดาว 9 ยุคนั้น เกิดจากกลุ่มดาวเหนือทั้ง 9 ซึ่งทั้งหมดจะมีบทบาทในแต่ละช่วงเวลา โดยเราจะใช้พิจารณาถึงยุคที่จะเจริญรุ่งเรือง และยุคที่เสื่อม และนำมาใช้วัดหาพลังงานที่ดี และส่วนที่มีพลังงานที่เสื่อมในที่พักอาศัย ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งเคลื่อนไหว และตำแหน่งนิ่งสงบว่าอยู่ที่มุมใดของบ้านหลังนั้น ซึ่งนั้นหมายความว่า ถ้ามีการข้ามยุค บ้านหลังดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนผังพลังงานทำให้จุด ที่เคยดี รุ่งเรื่อง อาจจะกลายเป็นจุดเสื่อมได้ สายวิชาฮวงจุ้ยเสวียนคงต้ากว้า ฮวงจุ้ยดาวเหิน หรือดาว 9 ยุค […]