Tag Archives: ห้องนอนหลักธาตุ

ฮวงจุ้ยบ้าน การจัดห้องนอนตามหลักธาตุทั้ง 5 ให้อยู่เย็นเป็นสุข

ชาวจีนแต่โบราณได้เรียนรู้ และศึกษาหลักการของธาตุทั้ง 5 บนโลกมนุษย์และพบว่าธาตุสำคัญทั้ง 5 ธาตุ อันได้แก่ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทองและธาตุน้ำ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต่างก็เป็นตัวก่อเกิดให้แก่กัน ในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายล้างซึ่งกันและกันได้ ปรมาจารย์ทางด้านฮวงจุ้ย และดวงจีนจึงได้นำหลักการของ 5 ธาตุดัง มาประยุกต์ เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย ตลอดจนนำของตกแต่งมาใช้เสริมสิริมงคล เพื่อให้เกิดบรรยากาศ และพลังงานที่มีความสมดุล ศาสตร์ฮวงจุ้ย ถือว่าองค์ประกอบของการจัดบ้าน การจัดห้องนอนรวมถึงอุปกรณ์ของตกแต่งที่เลือกใช้มีส่วนสัมพันธ์ต่อธาตุในบรรยากาศที่อยู่อาศัย ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าเรื่องของสี และรูปทรงของวัตถุต่างๆ นั้นมีความเกี่ยวพันธ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับธาตุทั้ง 5 ในฮวงจุ้ยได้บ้าง เชื่อว่าเนื้อหาจะช่วยให้คุณผู้อ่านเข้าใจฮวงจุ้ยจนพอจะแยกแยะได้ว่า สิ่งของชิ้นไหนเป็นธาตุอะไร จากการทำความเข้าใจเรื่อง ‘ความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง 5 ธาตุ’ . ความเกี่ยวโยงความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง 5 ธาตุ เนื่องจากธาตุทั้ง 5 มีการก่อเกิด และทำลายล้างกันอย่างเป็นวัฏจักรตามกฎธรรมชาติ เราสามารถพิสูจน์ได้ว่า สัจธรรมของการก่อเกิด และทำลายกันเกิดขึ้นจาก ธาตุไม้ เมื่อรวมตัวกันก็จะก่อเกิดธาตุไฟ หรืออธิบายกันอย่างง่ายๆ ว่าเราสามารถนำไม้ไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจุดไฟได้ และเมื่อธาตุไฟลุกไหม้จนหมดลงแล้ว ก็จะเปลี่ยนสภาพก่อเกิดเป็นธาตุดิน […]