Tag Archives: ลอยกระทง

บรรยากาศกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 2023

เก็บตกบรรยากาศกิจกรรมภายในของบริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ กับ “เทศกาลวันลอยกระทง 2023” ค่าา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดการประกวดนางนพมาศ และมีพนักงานให้ความร่วมมือเข้าร่วมประกวด ซึ่งทางผู้บริหารได้มีของรางวัลให้กับผู้เข้าประกวด และผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย. .