Tag Archives: มูลนิธิสวนแก้ว

บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ บริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งของ ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว ครั้งที่ #2

ด้วยมูลนิธิสวนแก้ว (SUAN KAEW FOUNDATION) วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี มีประกาศเชิญชวน บริจาคสิ่งของเหลือใช้ช่วยเหลือจุนเจือผู้ขาดแคลนในสังคม ในชื่อโครงการ ‘คุณไม่ใช้ เราขอ” เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการ “ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้” โครงการนี้เกิดจากความตั้งใจของ “พระพยอม กัลยาโณ” พระนักพัฒนา ที่ได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัด ให้เป็นสถานที่รวมสินค้ามือสอง ที่ทางวัดได้ทำการเปิดรับสิ่งของเหลือใช้จากผู้บริจาคทั่วประเทศ และนำกลับมาขายราคาถูกให้กับคนที่มีรายได้น้อย เพื่อให้เข้ามาจับจ่ายซื้อสิ่งของต่างๆ ไปใช้ ถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย หรือซื้อสินค้าราคาถูกไปประกอบอาชีพขายของมือสอง บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ เล็งเห็นประโยชน์ จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมกับทางวัดสวนแก้ว โดยการบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ให้กับทางมูลนิธิสวนแก้วครั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่แผนกรับบริจาคของวัดสวนแก้ว นำรถบรรทุกมารับมอบของบริจาคถึงบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ เชื่อว่า การร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือจุนเจือผู้ขาดแคลนในสังคมรูปแบบนี้ นอกจากจะเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้คนแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากจะเชิญชวนคนไทย มาร่วมส่งต่อของเก่าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์กับโครงการ “ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้” ด้วยกันค่ะ. .