Tag Archives: ตกตแ่งบ้าน

เทรนด์ที่อยู่อาศัยในปี 2566

การพัฒนาโครงการบ้านมักจะปรับเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยที่มีความต้องการจากเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งในปี 2566 นี้ หลังผ่านมรสุมโควิด-19 มา ก็มีผลการสำรวจเทรนด์ของที่อยู่อาศัยใหม่ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าจะมีอยู่ 4 เรื่องหลักๆ ที่ผู้คนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยใหม่จะมองเป็นปัจจัยหลักในการเลือกพิจารณา . เทรนด์แรก คือเรื่อง “สเปซ” (Space) ผู้คนมีแนวโน้มที่ต้องการบ้านขนาดใหญ่ และมีฟังก์ชันที่มากขึ้น แต่ทั้งนี้ข้อจำกัดเรื่อง ราคาที่ดินแพง รวมถึงต้นทุนก่อสร้างแพง ก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับวงการดีเวลลอปเปอร์ที่จะพัฒนาโครงการให้ตอบโจทย์ ทั้งนี้เราอาจจะเห็นพัฒนาการของที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มีพื้นที่มาก แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของบ้านให้เป็นบ้าน 3 ชั้นเพื่อตอบโจทย์ได้ จากเดิมที่อยู่บ้าน 2 ชั้นในที่ดินใหญ่ แต่ปัจจุบันกลายเป็นนิยมสร้างบ้านใหญ่ในที่ดินเล็ก แต่ทั้งนี้บ้านรูปแบบนี้ก็มีการออกแบบให้มีความล้ำสมัยเข้าข่ายเทรนด์ที่ตอบโจทย์โดนใจได้เช่นกัน ทำให้แม้บ้านจะมีพื้นที่ขนาดเล็กแต่ก็รวมฟังก์ชันในห้องให้มีฟังก์ชันได้ครบ จากนี้เราจะเห็นการออกแบบที่ใช้เทคนิคการปรับพื้นที่ให้เป็นมัลติฟังก์ชัน หรือมีความยืดหยุ่นในการที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ เช่น ห้องนอนจะมีมุมสำหรับการทำงาน หรือมุมเรียนหนังสือ ห้องครัวจะมีมุมสำหรับเตรียมอาหารที่สามารถกลายเป็น มุมทานข้าว เรียกว่าไม่ว่าพื้นที่จะเล็กแค่ไหนก็จะมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ได้ในทุกสเปซ . เทรนด์ที่สอง คือเรื่อง “เฮลธ์แอนด์เวลเนส” (Health and Wellness) เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คือสิ่งที่ผู้คนจะหันมาให้ความสนใจ และจะเป็นเทรนด์ที่ผู้คนทั่วโลกหันมานิยมมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะภาพรวมของประชากรโลกเรานั้น ชัดเจนในทิศทางว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นปรากฏการณ์ เมื่อพูดถึงเรื่องของสุขภาพก็ต้องตั้งต้นตั้งแต่เรื่องของอากาศ เรื่องนี้ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัญหาเป็นโรคภูมิแพ้ที่มากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฝุ่น […]