Tag Archives: ซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ได้จัดให้มีหลักสูตร “อบรมดับเพลิง และฝึกซ้อมดับอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566” ร่วมกับบริษัท ไฟรเซฟตี้เบสิค จำกัด โดยมีอาจารย์นเรศ เสือจันทร์ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน และทีมงาน เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ บริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด. ซึ่งได้อบรมมอบความรู้ด้านวิชาการ เช่นเรียนรู้การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆและฝึกปฏิบัติจริง ให้แก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ เพื่อให้มีพื้นฐานสามารถเข้าช่วยเหลือผู้อื่น และเอาตัวรอดจากเหตุการณ์จริงได้โดยปลอดภัย. ..