Tag Archives: ครัวฝรั่ง

จะทำครัวแบบไหนดี ครัวไทย หรือ ครัวฝรั่ง

ห้องครัว คือ พื้นที่สำคัญที่เป็นเหมือนหัวใจของบ้าน เพราะนอกจากครัวจะเป็นพื้นที่สำหรับปรุงอาหารรับประทานแล้ว ยังสะท้อนวัฒนธรรม และแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของผู้เป็นเจ้าของด้วย ดังนั้นการออกแบบห้องครัวจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคิดพิจารณามากกว่าแค่ความชอบส่วนตัว แต่ต้องคำนึงถึงรูปแบบ และความต้องการในการใช้งานที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ด้วย ควรต้องเลือกประเภทครัวที่ใช่ ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบันการออกแบบครัวสามารถเลือกออกแบบได้ทั้ง ครัวไทย และ ครัวฝรั่ง หรือบางบ้านก็เชื่อมโยง ทั้งครัวไทย และครัวฝรั่งเข้าด้วยกัน แต่ครัวทั้งสองประเภทนี้จะมีความแตกต่าง และแต่ละบ้านควรเลือกใช้ ห้องครัว แบบไหนดีมาลองอ่านเนื้อหากันดูค่ะ . ความแตกต่างระหว่างครัวไทย และครัวฝรั่ง ครัวไทย (Thai Kitchen) . ครัวไทย คือครัวที่แยกออกไปจากตัวบ้าน หรือครัวที่อยู่นอกบ้าน จะมีลักษณะเปิดโล่ง แบ่งกั้นสัดส่วนชัดเจน ส่วนใหญ่มักจะอยู่บริเวณหลังบ้าน เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก เพราะอาหารมื้อหลักส่วนใหญ่ของคนไทยจะเป็นอาหารประเภท ผัด ทอด แกง ต้ม ที่มีกลิ่นหอมฉุน ตลอดจนมีกรรมวิธีที่ก่อให้เกิดควันมากทั้งจากการผัด ทอด รวมถึงปิ้งย่าง และที่สำคัญยังมีเสียงดังโฉงเฉง อาทิ เสียงตำครก เสียงสับหมู ฯลฯ ด้วยพฤติกรรม และวิถีการทำอาหารไทย จึงจำเป็นต้องมีโซนพื้นที่ครัวอย่างชัดเจน “ครัวไทย” จึงเหมาะสำหรับบ้านเดี่ยวซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างขวาง […]