Tag Archives: กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2566

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมภายในบริษัท ด้วยความสนุกสนานและความสามัคคี กับงาน “Futuretech Sport Day 2023” เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารของบริษัทเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสามัคคีของพนักงานทุกคน . . . . . . . . . . . . . . . . .