Tag Archives: การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ฟิวเจอร์เทคฯ ใส่ใจกับภาวะโลกร้อน ร่วมประหยัดพลังงาน ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่โชว์รูมใหม่

            บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิต จำหน่ายชิ้นส่วน อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ได้เตรียมเปิดโชว์รูมใหม่ ให้กับลูกค้าที่สนใจ สามารถมาเลือกชมเลือกใช้สินค้าได้ด้วยตัวเองอย่างสะดวกสบายเร็วๆ นี้             โชว์รูมและบริษัทที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ย่อมต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน เราก็ตระหนักและให้ความสำคัญ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่ได้บรรจุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ 2050 จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมประหยัดพลังงานโดยความสมัครใจ คือการเลือกติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) .             โดยบริษัทฟิวเจอร์เทคฯเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ เทียร์1 (Tier1) ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงสุดจะผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด จากพลังแสงอาทิตย์  สูงสุดถึง 60 กิโลวัตต์ชั่วโมง (60KWh) เพียงพอต่อการใช้งานทั้งหมด .             ทั้งนี้เราหวังว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ พัฒนากิจการ เพื่อส่งมอบสินค้า และบริการที่ดีให้กับผู้บริโภค โดยยังได้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก การรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบแทนสิ่งดีๆคืนสู่สังคมไม่มากก็น้อย