ขาตู้ปรับระดับได้ กลม 2″ สูง 8ซม.

NO.751.013.080.1
ขาโซฟา ขาตู้

ขาตู้ปรับระดับได้ กลม 2″
– สูง 8 ซม.
– แป้นดำ

สอบถามสั่งซื้อ