ขาตู้กลม สูง 10 ซม. สีนิเกิ้ลปัดแฮร์ไลน์

NO.748.013.100
ขาตู้ ขาโซฟา

ขาตู้กลม
– สูง 10 ซม.
– สีนิเกิ้ลปัดแฮร์ไลน์

สอบถามสั่งซื้อ